Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 1

Công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Tập đoàn Ngọc Thiên Global như thế nào?

Theo báo cáo tài chính, Ngọc Thiên Global hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác không độc hại; tái chế phế liệu; Xây dựng nhà để ở; Xây dựng công trình công ích khác... Công ty có địa chỉ trụ sở tại Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo , Văn Lâm , Hưng Yên , Việt Nam. Công ty thành lập năm 2010 và tại thời điểm kết thúc năm 2021, công ty có vốn điều lệ 990 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin trên báo cáo tài chính, Ngọc Thiên Global có đến 10 công ty con gồm:

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 2

Ban lãnh đạo của Ngọc Thiên Global tại thời điểm hết năm 2021 có ông Trịnh Phan Thiên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; bà Đỗ Hồng Hạnh là ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc. 2 ủy viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Ánh và ông Nguyễn Văn Thành. 

Theo báo cáo tài chính năm 2021 thì ông Trịnh Phan Thiên là cổ đông lớn đóng góp 988 trên tổng số 990 tỷ đồng vốn điều lệ của Ngọc Thiên Global.

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 3

Tại báo cáo tài chính kiểm toán 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, đơn vị kiểm toán đã đưa ra khá nhiều ý kiến ngoại trừ.

Theo AVA, công ty kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2021. Thủ tục kiểm toán thay thế do AVA thực hiện cũng không đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Theo đó, AVA không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của khoản mục nêu trên cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2021 của công ty.

Cũng theo đơn vị kiểm toán AVA, Ngọc Thiên Global chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ số dư các khoản nợ phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2021. AVA đã áp dụng các thủ tục kiểm toán để xem xét các số dư này, tuy nhiên, các thủ tục AVA thực hiện chưa giúp AVA có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết để đưa ý kiến về tính đúng đắn của các số dư các khoản công nợ này được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của công ty.

Cũng theo đơn vị kiểm toán AVA, Công ty TNHH Ngọc Thiên (tức một trong các công ty con của Ngọc Thiên Global) chưa thực hiện việc trích và ghi nhận chi phí khấu hao của tài sản cố định thuê tài chính với giá trị ước tính gần 2,3 tỷ đồng (thời gian khấu hao ước tính là 15 năm). Đồng thời, Công ty TNHH Ngọc Thiên đã tiến hành xử lý một số khoản nợ không có khả năng thu hồi với giá trị hơn 22,18 tỷ đồng vào tài khoản 811-chi phí khác mà chưa có hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ tài chính. Bất cứ sự điều chỉnh nào liên quan đến vấn đề này đều làm ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cũng như các chỉ tiêu khác có liên quan của công ty. 

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 4

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi AVA cho thấy, bức tranh tài chính của Ngọc Thiên-ngoài các vấn đề mà kiểm toán đã nêu ở trên-còn có các con số rất đáng chú ý.

Tổng tài sản của công ty cuối năm 2021 đạt 15.183 tỷ đồng, gấp gần 5 lần đầu năm 2021. Nhưng, điều đáng ngại là tài sản phình to ra này lại ở hạng mục phải thu ngắn hạn của khách hàng với số dư lên đến 10.754 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần số dư đầu năm. Công ty cũng có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn khác 104 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác lên đến 2.592 tỷ đồng-gấp nhiều lần con số 98 tỷ đồng đầu năm 2021. 

Phải thu-phải trả bất ngờ xuất hiện cùng lúc trên báo cáo tài chính kỳ kết thúc 2021 là hạng mục trọng yếu nhất trên báo cáo tài chính của Ngọc Thiên Global.

Điều đáng nói là, soi danh sách những doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến các khoản phải thu-phải trả thì rất nhiều doanh nghiệp xuất hiện ở cả 2 phía. Tức, nói một cách dễ hiểu: Ngọc Thiên Global đang vừa là con nợ, vừa là chủ nợ của mấy chục doanh nghiệp!

Khoản phải thu, phải trả của Ngọc Thiên trở nên khó hiểu hơn khi mà, con số ở 2 bên bản cân đối kế toán tăng cao bất ngờ trong năm 2021. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, các giao dịch của một doanh nghiệp như Ngọc Thiên trở nên vô cùng khó hiểu.

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 5

Cùng với việc ghi nhận những khoản phải thu, phải trả lớn bất ngờ, số nợ tại thời điểm cuối năm 2021 của Ngọc Thiên Global rất khổng lồ, lên đến 13.606 tỷ đồng cuối năm trong khi quy mô vốn điều lệ chỉ 990 tỷ đồng.

Theo những người chuyên sâu trong làng tài chính, khá nhiều doanh nghiệp thực hiện "dịch vụ xử lý giao dịch" cho các doanh nghiệp khác thông qua các khoản phải thu, phải trả và ẩn số trong hoạt động này thường nằm ở các hóa đơn mua vào, bán ra và ghi nhận lãi lỗ. 

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 6

Cùng với "ẩn số" nợ khủng trên bảng cân đối kế toán, Ngọc Thiên Global cũng ghi nhận doanh thu 11.960 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 2.088 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp năm 2021 đạt được từ khoản doanh thu khổng lồ mà nhiều doanh nghiệp cỡ lớn cũng phải ghen tị chỉ có 31 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Thậm chí, sau khi trừ đi chi phí lãi vay 21,5 tỷ đồng, Ngọc Thiên Global lỗ thuần hơn 3 tỷ đồng. Nhờ khoảng lợi nhuận khác nên công ty bão lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 6 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Đáng chú ý là dù ghi nhận doanh thu "khủng" nhưng báo cáo dòng tiền của công ty cho thấy thực ra nguồn thu khủng đó thực chất chỉ nằm trên báo cáo khi các khoản phải trả tăng lên 11.565 tỷ đồng và các khoản phải thu giảm 11.091 tỷ đồng.  Hay nói cách khác, công ty đang xử lý giao dịch mua/bán cho mấy chục doanh nghiệp khác dưới dạng và ghi tăng/giảm phải thu/phải trả ở cả 2 phía. 

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 7

Không chỉ phải thu ở khoảng 50 doanh nghiệp đã được liệt kê tên trên báo cáo tài chính, Ngọc Thiên Global còn gây chú ý ở khoản "phải thu khác" dưới dạng tạm ứng và không có thuyết minh lên đến 2.396 tỷ đồng. 

Có lẽ, đối ứng với khoản phải thu khác hàng nghìn tỷ đồng này lại là khoản phải trả khác lên đến 1.737 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 18,1 tỷ đồng đầu năm. Khoản tiền này công ty ghi nhận là khoản "phải trả cổ đông đóng góp chờ tăng vốn".

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 8

Trong khi hoạt động kinh doanh của Ngọc Thiên Global chứa đựng nhiều dấu hỏi và đơn vị kiểm toán cũng đã không kiểm chứng được các số liệu trọng yếu về tiền mặt, tồn kho, tài sản cố định thì Ngọc Thiên vẫn đang vay vốn "khủng" từ ngân hàng và vay vốn trái phiếu.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2021, Ngọc Thiên Global vẫn đang vay ngán hạn 149 tỷ đồng tại hệ thống ngân hàng như Ngân hàng Eximbank (4,7 tỷ đồng), ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (9,86 tỷ đồng); Ngân hàng Sacombank (30 tỷ đồng), TPBank (4,84 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngọc Thiên Global đang nợ thuê tài chính công ty cho thuê tài chính Chailease 3,56 tỷ đồng.

Ngoài vay nợ ngân hàng và công ty tài chính, Ngọc Thiên Global hiện ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất khoản nợ trái phiếu 255,2 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 8/4/2021 và đáo hạn vào 8/4/2024. Trái phiếu có mã NTGC.H.21.24.001 với lãi suất 11%/năm. Mục đích phát hành là để Đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Tài sản đảm bảo cho lượng trái phiếu này lại là phần vốn góp của công ty tại Ngọc Thiên. 

Nợ 13.600 tỷ đồng, bị kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề, Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 9

Theo báo cáo tài chính năm 2021 thì ông Trịnh Phan Thiên là cổ đông lớn đóng góp 988 trên tổng số 990 tỷ đồng vốn điều lệ của Ngọc Thiên Global tương ứng ông Thiên sở hữu 98,8 triệu cổ phiếu với giá trị tính theo mệnh giá là 600 tỷ đồng. 

Theo thông tin chúng tôi có được, ngày 08/08/2022 vừa qua, ông Trịnh Phan Thiên đã thế chấp 60 triệu cổ phần Ngọc Thiên Global tại CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)-mã chứng khoán IVS.

Ngày 26/09/2022, ông Trịnh Phan Thiên tiếp tục đem toàn bộ 27,9 triệu cổ phần tương đương 92,69% cổ phần tại Công ty Cổ phần Thịnh Phát Hưng Yên thuộc sở hữu của ông Trịnh Phan Thiên thế chấp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital. Cũng phải nói thêm, Thịnh Phát Hưng Yên là một trong những công ty chủ chốt đang "lưu vết" trên các khoản phải thu, phải trả khủng khiếp của Ngọc Thiên Global.

 

Theo Chất lượng và cuộc sống