Báo cáo tài chính của Ngọc Thiên Global: Bất thường tài sản, kỳ lạ kinh doanh

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global (gọi tắt là Ngọc Thiên Global) chứa đựng rất nhiều điểm kỳ lạ.

Báo cáo tài chính của Ngọc Thiên Global: Bất thường tài sản, kỳ lạ kinh doanh
Báo cáo tài chính của Ngọc Thiên Global: Bất thường tài sản, kỳ lạ kinh doanh

Tập đoàn Ngọc Thiên Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021. Đây là lần đầu tiên công ty này công khai báo cáo tài chính, kể từ lần phát hành trái phiếu ngày 8/4/2021.

Các khoản phải thu chiếm hơn 90% tổng tài sản

Theo báo cáo, kết thúc năm 2021, tổng tài sản của Ngọc Thiên Global là 15.183 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với năm trước. Tuyệt đại đa số là tài sản ngắn hạn (14.984 tỷ đồng).

Cơ cấu tài sản đáng chú ý với tỷ trọng áp đảo của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 13.841 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần năm trước và chiếm 91% tổng tài sản. Trong đó, khoản "phải thu khách hàng" có giá trị lớn nhất (10.754 tỷ đồng) với hơn 50 đối tác được liệt kê; bên cạnh là khoản phải thu khác trị giá 2.592 tỷ đồng, chủ yếu là tạm ứng (2.396 tỷ đồng).

Hàng tồn kho đạt 967 tỷ đồng, tăng gấp đôi với năm trước, chiếm 6% tổng tài sản; trong đó: tồn kho hàng hóa 516 tỷ đồng, tồn kho thành phẩm 132 tỷ đồng... 

Tổng tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho lên tới 97% tổng tài sản, cho thấy chất lượng tài sản của Ngọc Thiên Global ở mức xấu.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết năm 2021 là 13.606 tỷ đồng, tăng 6,4 lần năm trước. Trong đó, khoản "phải trả người bán" chiếm ưu với 10.261 tỷ đồng.

Điều kinh ngạc là hầu hết đối tác được liệt kê ở mục "phải trả người bán" (tức các khoản phải trả) lại xuất hiện trong mục "phải thu khách hàng (tức các khoản phải thu - đã nêu bên trên).

Đơn cử, Công ty mẹ - Ngọc Thiên Global có các khoản phải thu với: Công ty Thịnh Phát Hưng Yên (19 tỷ đồng), Công ty Thuận Toan (491 tỷ đồng), Công ty Ắc quy Thuận Phát (64 tỷ đồng). Song đây cũng lại là các đơn vị mà Công ty mẹ - Ngọc Thiên Global có các khoản phải trả, lần lượt là: 21 tỷ đồng, 12 tỷ đồng, 172 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 1.577 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, Ngọc Thiên Global có hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 8,6 lần, tăng rất mạnh so với con số 1,74 lần của năm trước.

Doanh thu "khủng", biên lãi gộp chỉ 0,26%, lợi nhuận thuần âm

Không chỉ có một cơ cấu tài sản "không giống ai", Ngọc Thiên Global còn có một bảng kết quả kinh doanh cũng rất "lạ mắt".

Kết thúc năm 2021, doanh thu thuần của Ngọc Thiên Global đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 5,7 lần so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ là 32 tỷ đồng, giảm 47%.

Biên lợi nhuận gộp năm 2021 của Ngọc Thiên Global chỉ 0,26% - thấp đến kinh ngạc, và suy giảm đáng kể so với năm trước (đạt 2,88%).

Với doanh thu tài chính ít ỏi (2 tỷ đồng), Ngọc Thiên Global lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 3 tỷ đồng. Phải nhờ đến thu nhập khác (33 tỷ đồng), công ty mới tránh được cảnh thua lỗ và báo lãi trước thuế 6,4 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của Ngọc Thiên Global năm 2021 âm 7 tỷ đồng. Và dòng tiền vào - ra của doanh nghiệp này khiến giới quan sát ngạc nhiên khi các khoản phải thu ghi tăng 11.091 tỷ đồng, các khoản phải trả ghi tăng 11.565 tỷ đồng.

Trong báo cáo kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính hợp nhất 2021 của Ngọc Thiên Global, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đưa ra ý kiến ngoại trừ: "Chúng tôi không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2021. Thủ tục kiểm toán thay thế được thực hiện cũng không đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Theo đó chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục nêu trên, cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2021".

Ngoài ra, "Công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ số dư các khoản nợ phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2021. Chúng tôi đã áp dụng các thủ tục kiểm toán để xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục do chúng tôi thực hiện chưa giúp chúng tôi có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết để đưa ý kiến về tính đúng đắn của số dư các khoản công nợ này".

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance