Ông Trần Đình Long mất danh hiệu tỷ phú USD

Ông Trần Đình Long mất danh hiệu tỷ phú USD

Việc thị giá cổ phiếu Hòa Phát lao dốc liên tục khiến tài sản chủ tịch Trần Đình Long giảm từ 3,2 tỷ USD hồi đầu năm xuống còn 938,1 triệu USD và rời khỏi danh sách tỷ phú USD.