Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chuyển động doanh nghiệp

DEG tài trợ 20 triệu USD để phát triển dự án NovaWorld Mekong

Tập đoàn Novaland vừa ký kết hợp tác cùng Deutsche Investitions – Und Entwicklungsgesellscheft Mbh (DEG – Quỹ đầu tư thuộc Ngân hàng tái thiết Đức KFW, chuyên tài trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp tư nhân có dự án mang ý nghĩa xã hội).