Tập đoàn FVG của đại gia Nguyễn Anh Tân liên tiếp gặp khó tại các “siêu” dự án ở Quảng Nam

Tập đoàn FVG của đại gia Nguyễn Anh Tân liên tiếp gặp khó tại các “siêu” dự án ở Quảng Nam

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh sau cuộc họp ban với các phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo văn bản được ban hành có nội dung về việc dự án Vịnh An Hoà 1 và 2 do Công ty Cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An, đơn vị thành viên Tập đoàn FVG làm chủ đầu tư được gia hạn đến giữa năm 2022.