Nhiều “ông lớn” tồn kho bất động sản

Nhiều “ông lớn” tồn kho bất động sản

Theo số liệu thống kê từ BCTC, tổng giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2022 của 10 doanh nghiệp bất động sản lớn rơi vào hơn 268.700 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối tháng 6 và tăng 34% so với cuối năm 2021.