Nguyên chủ tịch HĐQT Ocean Group Mai Hữu Đạt đầu quân cho công ty của vợ chồng bà chủ chứng khoán VNDirect

Nguyên chủ tịch HĐQT Ocean Group Mai Hữu Đạt đầu quân cho công ty của vợ chồng bà chủ chứng khoán VNDirect

(CL&CS) - Sau khi rời khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại dương (Ocean Group) ông Mai Hữu Đạt vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn IPA - Tập đoàn “khủng” sở hữu công ty chứng khoán VNDirect của vợ chồng ông Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương.