Công ty Thiết bị Công nghiệp bị phạt 65 triệu đồng

Công ty Thiết bị Công nghiệp bị phạt 65 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp với số tiền 65.000.000 đồng do không công bố đúng thời hạn.