Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chứng khoán

Xuất hiện công ty chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ lên tới 40%

CTCP Thuốc thú y Trung Ương Navetco (UPCoM: VET) chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt cho năm 2018 với tỷ lệ 40%, cùng với đó VET cũng xin ý kiến cổ đông về việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường.