Không cho vay “đặt cọc” để kiểm soát rủi ro tín dụng

Không cho vay “đặt cọc” để kiểm soát rủi ro tín dụng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN, yêu cầu các tổ chức tín dụng không cho vay thanh toán tiền đặt cọc các giao dịch chưa đủ điều kiện, nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng, đẩy lùi tình trạng phân lô, bán nền trái phép.
Siết cho vay đặt cọc, hạn chế đầu cơ, nợ xấu

Siết cho vay đặt cọc, hạn chế đầu cơ, nợ xấu

Các chuyên gia bất động sản cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ mục đích vốn của khách hàng vay và kiểm soát rủi ro tín dụng là việc làm vô cùng cần thiết, giúp thanh lọc thị trường theo hướng phát triển bền vững và lành mạnh hơn.
Sẽ đánh thuế cao người đầu cơ đất và bỏ khung giá đất

Sẽ đánh thuế cao người đầu cơ đất và bỏ khung giá đất

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó, đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang sẽ chịu mức thuế cao hơn.