Chuyên gia đề xuất định hướng phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất

Chuyên gia đề xuất định hướng phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất

Theo PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, hiện Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ cho thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản (BĐS) trên đất. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sự phát triển của thị trường giao dịch quyền sử dụng đất. Từ đó ông cũng đưa ra một số đề xuất cụ thể để phát triển thị trường này.