Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Chính sách

Giấy phép con 'đất ở hợp pháp' làm khó doanh nghiệp bất động sản

Quy định đất ở hợp pháp theo hướng dẫn mới của Bộ Xây dựng về thủ tục đầu tư dự án bất động sản đang làm khó nhiều doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.