Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Chính sách

Áp trần lãi vay 20% có khiến ông lớn bất động sản phải hoang mang?

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) việc thực hiện quy định "trần lãi vay 20%" theo Nghị định 20 của Chính phủ và lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản đã tạo áp lực tích cực, buộc các doanh nghiệp bất động sản phải tìm kiếm các nguồn vốn khác thay thế.