Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Chính sách

[Infographic] Hệ số điều chỉnh giá đất thay đổi thế nào ở TP Hồ Chí Minh?

UBND TP HCM đang kiến nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ 19 đến 30,7% trong năm nay. Tuy nhiên, mức tăng này được cho rằng không hợp lý, gây ảnh hưởng đến thị trường.