Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chính sách

Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng chính thức được giãn nộp thuế, tiền thuê đất

Ngày 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.