TP. HCM: Đề xuất lập Tập đoàn Đường sắt đô thị để làm 220km metro.

TP. HCM: Đề xuất lập Tập đoàn Đường sắt đô thị để làm 220km metro.

TP. HCM đã quy hoạch 8 tuyến metro và ba tuyến xe điện mặt đất (hoặc đường sắt một ray) tổng chiều dài 220 km, vốn đầu tư ước tính khoảng 25 tỷ USD. Trong đó, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được triển khai, những tuyến còn lại chưa đầu tư.