Bán hàng online phải nộp bao nhiêu tiền thuế TNCN?

Bán hàng online phải nộp bao nhiêu tiền thuế TNCN?

Hoạt động bán hàng online thuộc phạm vi phân phối và cung cấp hàng hóa nên tỷ lệ thuế TNCN phải nộp là 0,5% tổng doanh thu một năm theo quy định nếu doanh thu bán hàng từ 100 triệu đồng/năm trở lên.