Thấy gì từ báo cáo tài chính năm 2020 của Agribank

Thấy gì từ báo cáo tài chính năm 2020 của Agribank

Năm 2020, Agribank ghi nhận lãi hơn 13.200 tỷ đồng, lần đầu tiên giảm sau nhiều năm tăng trưởng liên tiếp. Đáng chú ý, lãi dự thu tại Agribank cao hơn lợi nhuận, nợ phải trả lớn hơn nhiều lần vốn chủ sở hữu, trong khi nợ xấu cao chót vót.