Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo từ 11/7

Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo từ 11/7

HOSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu FLC đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7 do FLC chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo công ty cho biết sẽ tiến hành ngay sau kỳ ĐHĐCĐ bất thường ngày 2/7 vừa qua.
Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

(KDPT) – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng, kinh tế đang phục hồi toàn diện, thông điệp chính là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao

Tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, kinh tế có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Trong đó, GDP quý II ...