Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt: Đầu tư, liên kết ngoài ngành chồng chất khó khăn?

Thoát khỏi cái “bóng” trong lĩnh vực bảo hiểm truyền thống, có thể thấy việc quản trị các hoạt động đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Bảo Việt đang không mấy mấy khả quan.