Lãi suất tăng, lợi hay hại với công ty bảo hiểm?

Lãi suất tăng, lợi hay hại với công ty bảo hiểm?

Lãi suất huy động tăng có thể kéo theo sự gia tăng của lợi nhuận đến từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng trong dài hạn, một lượng tiền lớn từ dân cư sẽ bị hút vào kênh gửi tiết kiệm, ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ.
Nhiều công ty bảo hiểm chưa công khai báo cáo tài chính

Nhiều công ty bảo hiểm chưa công khai báo cáo tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn số 1348/QLBH-PNT đốc thúc các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, nghiêm túc công bố công khai báo cáo tài chính

Đọc nhiều