Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Bảo hiểm

Khốc liệt cuộc đua trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Manulife Việt Nam và đặc biệt là Dai-ichi Việt Nam đang chấp nhận giảm biên lợi nhuận, thậm chí lỗ nặng để chiếm lĩnh thị phần.