Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Tiền tệ

Từ ngày 31/12, mở thẻ ATM hộ người khác có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo quy định mới, để máy ATM hết tiền ngân hàng sẽ bị phạt tối đa 15 triệu đồng. Việc thuê, cho thuê, mua, bán thẻ, mở hộ thẻ phạt tiền từ 50 - 100 triệu.