Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Tiền tệ

[Infographic] 6 nhân tố chi phối tỷ giá ngoại tệ

Mỗi ngày, lượng ngoại tệ trị giá gần 5.000 tỷ USD được giao dịch trên toàn cầu. Thị trường này hoạt động xuyên suốt 24 giờ/ngày trên khắp thế giới.