Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Thị trường

Thêm dự báo tích cực về thị trường bất động sản vùng ven

Báo cáo mới công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã bổ sung thêm luận điểm về dự báo tích cực cho ngành bất động sản trong 2021. Theo đó, đây sẽ tiếp tục là một trong các nhóm ngành hấp dẫn nhất đối với NĐT.