Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Thị trường

Thị trường bất động sản vẫn thiếu minh bạch

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Quốc hội nêu rõ, thị trường bất động sản thời gian qua vẫn thiếu minh bạch từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, giao dự án đến giao dịch bất động sản.