Hà Nội duyệt đồ án quy hoạch khu đô thị Sóc Sơn hơn 600ha

Hà Nội duyệt đồ án quy hoạch khu đô thị Sóc Sơn hơn 600ha

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.