Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Tiêu điểm

Những khác biệt giữa nhà đầu tư bất động sản Hà Nội và Sài Gòn

Trong ba năm gần đây, gắn liền với những đợt số đất trên cả nước, sự khác biệt giữa nhà đầu tư TP.HCM và nhà đầu tư Hà Nội cũng được bộc lộ khá rõ.