Hải Dương đề nghị thu hồi hơn 201,3ha đất để làm 57 dự án, công trình

Hải Dương đề nghị thu hồi hơn 201,3ha đất để làm 57 dự án, công trình

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị thu hồi 201,34 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Một số dự án có diện tích đất thu hồi lớn như: Khu dân cư mới Đồng Sau Quán xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (98.500m2); khu đô thị Quang Thành, thị xã Kinh Môn (99.700m2); khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ (151.500m2).