Thanh tra Chính phủ vạch rõ hàng loạt vi phạm tại Sân golf Hồ Yên Thắng

Thanh tra Chính phủ vạch rõ hàng loạt vi phạm tại Sân golf Hồ Yên Thắng

Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại dự án Trung tâm liên hợp khu du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng như: chậm xác định đơn giá thuê đất, ký hợp đồng thuê đất; vi phạm về trật tự xây dựng; quy hoạch không bố trí nhà ở xã hội.