LDG có quý âm doanh thu thứ 3 và lỗ quý thứ 6 liên tiếp

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đã có thêm 1 quý kinh doanh bết bát, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang trong trạng thái lao dốc không phanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của LDG, quý I/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10 tỷ đồng, nhưng khoản giảm trừ lên tới 140 tỷ đồng, nên doanh thu thuần âm 130 tỷ đồng. Điều này khiến LDG lỗ gộp 69 tỷ đồng.

Đáng nói, đây là quý thứ 3 liên tiếp, LDG có doanh thu âm và lỗ gộp.

Trong quý I/2024, LDG chịu 45 tỷ đồng chi phí tài chính, 2 tỷ đồng chi phí bán hàng và 9 tỷ đồng chi phí quản lý.

Kết quả, công ty lỗ trước thuế 125,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 72 tỷ đồng), lỗ sau thuế 124,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 70 tỷ đồng). Đây là quý thứ 6 liên tiếp LDG thua lỗ.

Năm 2024, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần 167 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang đi ngược vạch xuất phát đối với các chỉ tiêu kinh doanh.

LDG có quý âm doanh thu thứ 3 và lỗ quý thứ 6 liên tiếp - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của LDG đạt 7.200 tỷ đồng, giảm 0,9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu chiếm tới 66%, đạt 4.748 tỷ đồng, giảm 2,6%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 121 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho đạt 999 tỷ đồng, tăng 3,7%, chiếm 13,8% tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: khu dân cư dịch vụ Giang Điền – khu A (209 tỷ đồng), khu dân cư Tân Thịnh (507 tỷ đồng), khu TMDV thuộc khu dân cư dịch vụ Giang Điền – khu A (40 tỷ đồng)… Hàng hóa bất động sản tồn kho là 185 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự án chung cư De Capella (101 tỷ đồng).

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn trong quý I/2024 tăng thêm 1,1% lên 779 tỷ đồng, chiếm 10,8% tài sản, chủ yếu nằm tại dự án khu đô thị mới Bình Nguyên (455 tỷ đồng), chugn cư cao tầng tại đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 8, TP. HCM (168 tỷ đồng)…

Tiền và tương đương tiền chỉ 6,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 4.608 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn là 433 tỷ đồng, không đổi. Nợ vay là 1.328 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu 2.592 tỷ đồng, giảm 4,6% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,77 lần.

Được biết, mới đây, LDG đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 song thất bại do chỉ có 284 cổ đông với tỷ lệ 9,4326% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Năm ngoài, LDG lỗ 527 tỷ đồng. Công ty đã có phương án tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ESOP. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu LDG xuống thấp và các sự cố khác, kế hoạch này đã không thực hiện được.

Năm nay, LDG xác định vẫn là một năm khó khăn. Công ty định hướng tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do công ty đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để cơ cấu dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp; đầu tư, phát triển các quỹ đất, các dự án có tính khả thi cao.

Hiện, danh mục dự án của LDG gồm: Saigon Intela, High Intela, West Intela (tại TP. HCM), The Viva City, Viva Square, Viva Park, Viva Tower (Đồng Nai), Thành Đô (Cần Thơ), LDG Sky (Bình Dương), LDG Grand Đà Nẵng (Đà Nẵng), LDG Grand Hạ Long (Quảng Ninh). Trong số này, LDG muốn hợp tác đầu tư/chuyển  nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần đối với High Intela, West Intela, Thành Đô, LDG Grand Đà Nẵng.

LDG có quý âm doanh thu thứ 3 và lỗ quý thứ 6 liên tiếp - Ảnh 2

Hợp nhất Thành phố Vàng, tài sản của HQC biến đổi ra sao?

Bất động sản

(VNF) - Cuối quý I/2024, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) đã hợp nhất thành công Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng. Sự kiện này đã làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc tài sản của HQC.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance