NCB bổ nhiệm nhân sự 8X làm Phó Tổng Giám đốc thường trực

NCB bổ nhiệm nhân sự 8X làm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Việc bổ sung nguồn lực, củng cố đội ngũ Ban điều hành (BĐH) sẽ giúp NCB thúc đẩy tái cấu trúc mạnh mẽ, tăng trưởng và phát triển, đ...