Tiếp tục đấu thầu thành công 13.400 lượng vàng

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo kết quả tổng hợp đấu thầu vàng miếng ngày 23/5, với tổng khối lượng trúng thầu 13.400 lượng vàng.

Trong phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay (23/5), có 11 thành viên đã trúng thầu với tổng khối lượng trúng thầu 13.400 lượng vàng.

Giá trúng thầu cao nhất là 88,73 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất 88,72 triệu đồng/lượng.

Tiếp tục đấu thầu thành công 13.400 lượng vàng.
Tiếp tục đấu thầu thành công 13.400 lượng vàng.

Đây là phiên đấu thầu vàng miếng SJC thứ 9 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhằm tăng cung vàng ra thị trường, góp phần bình ổn thị trường vàng. Mỗi phiên, tổng khối lượng vàng miếng đưa ra đấu thầu là 16.800 lượng.

Đến thời điểm này, trong 9 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường, có 6 phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là 48.500 lượng, 3 phiên còn lại không thành công do không có đủ số lượng thành viên đặt cọc và bỏ thầu.

Để phù hợp với tình hình thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh hợp lý khối lượng vàng miếng tối thiểu, tối đa các thành viên được phép đặt thầu, giá tham chiếu đặt cọc. Nhờ vậy, kết quả tại các phiên sau số lượng đơn vị trúng thầu nhiều hơn những phiên đầu.

Ngọc Diễm

Theo Tài chính doanh nghiệp