TPBank lãi trước thuế năm 2022 hơn 7.800 tỷ đồng, tăng trưởng 30%

Dù tăng trưởng mạnh nhưng kết quả kinh doanh của TPBank vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với tổng thu nhập hoạt động đạt 3.663 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ, đạt 2.780 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 67% so với cùng kỳ, ngược lại lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 69%, lần lượt đạt 816 tỷ đồng và 80 tỷ đồng.

Hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ 122 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 53 tỷ đồng.

Về các loại chi phí, chi phí hoạt động của TPBank tăng 17%, đạt 1.646 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 80% còn 115 tỷ đồng.

Chốt quý IV, TPBank báo lãi trước thuế 1.903 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm, TPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 15.617 tỷ đồng, tăng 16% so với mức thực hiện năm 2021. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 14%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 75 và từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 10%, lần lượt đạt 11.387 tỷ đồng, 1.542 tỷ đồng và 373 tỷ đồng.

Ngân hàng lãi trước thuế 7.828 tỷ đồng cả năm 2022 nhờ việc gia tăng dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí. Ngoài ra, TPBank cho biết sự phục hồi của khách hàng được giãn nợ trong thời kỳ dịch bệnh góp phần gia tăng nguồn thu của ngân hàng. Ngoài ra, việc trích lập dự phòng rủi ro thấp hơn các năm trước cũng là một phần gia tăng lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ.

Tổng nợ xấu của TPBank tính đến cuối năm 2022 là 1.357 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nhích nhẹ từ 0,82% (cuối năm 2021) lên 0,84% (cuối năm 2022) chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng gần 70% lên 505 tỷ đồng.

Dù tăng trưởng mạnh nhưng kết quả kinh doanh của TPBank vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

Theo đó, năm 2022, TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản là 350.000 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2021. Tổng huy động mục tiêu đạt 292.579 tỷ đồng, tương đương tăng 13%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 36% so với mức thực hiện năm 2021, đạt 8.200 tỷ đồng.

Như vậy, TPBank mới hoàn thành 93,7% kế hoạch về tổng tài sản và 95,5% kế hoạch về lợi nhuận. 

Hải Đường

Theo VietnamFinance