Bình Định: Gọi vốn 423 tỷ đầu tư khu vui chơi giải trí tại Nhơn Hội

Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội có diện tích gần 8ha, tổng vốn đầu tư hơn 423 tỷ đồng, đầu tư phát triển khu du lịch với các loại hình vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch, biệt thự và khách sạn du lịch theo quy hoạch.

Phối cảnh Phân khu số 4 (Khu kinh tế Nhơn Hội).
Phối cảnh Phân khu số 4 (Khu kinh tế Nhơn Hội).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc phần diện tích ô đất HH.19 (2,97ha) và ô đất HH.20 (4,72ha), Tiểu khu 4, Phân khu số 4, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội có diện tích gần 8ha gồm: Khu trò chơi trong nhà; Công viên nước, công viên tượng cát; Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch và các công trình phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 423 tỷ đồng.

Dự án nhằm đầu tư phát triển khu du lịch với các loại hình vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch, biệt thự và khách sạn du lịch theo quy hoạch.

Thời gian hoàn thành dự án không quá 48 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến ngày 14/12/2023.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance