Bình Định: Muốn xây cảng 6.800 tỷ chuyên dùng cho Khu liên hợp gang thép Long Sơn

Dự án Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 6.800 tỷ đồng. Khi dự án đi vào hoạt động, dự kiến sẽ giải quyết việc làm trực tiếp cho khoảng 7.500 người.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1.

Theo UBND tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đề xuất đầu tư xây dựng dự án cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 tại xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 6.800 tỷ đồng, xây dựng 10 cầu cảng/2.525m, tiếp nhận cỡ tàu trọng tải 250.000DWT, khối lượng bóc dỡ hàng hóa theo hồ sơ thiết kế từ 21-23 triệu tấn/năm nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cho Khu liên hợp gang thép Long Sơn.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Định, Dự án Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 có vị trí, quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc nhà đầu tư xây dựng cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thị xã Hoài Nhơn là phù hợp với định hướng phát triển hệ thống sản xuất gắn liền với hệ thống phân phối thép.

Dự án đã được tỉnh Bình Định đưa vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang hoàn thiện và trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định trong tháng 7/2023 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2023.

“Để đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy thép, không thể thiếu cảng biển phù hợp gắn kết, phục vụ nhà máy. Vừa qua, Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn, nay đăng ký đầu tư xây dựng cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn là phù hợp”, văn bản UBND tỉnh Bình Định nêu.

Qua ước tính sơ bộ, dự án cảng chuyên dùng Khu Liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 được xây dựng và đi vào hoạt động tích hợp, gắn kết với Khu Liên hợp gang thép Long Sơn sẽ giải quyết việc làm trực tiếp cho hơn 7.500 người; ước tính nộp ngân sách ở giai đoạn thi công khoảng 4.926 tỷ đồng, ở giai đoạn đi vào sản xuất toàn bộ dự án khoảng 10.395 tỷ đồng, đóng góp tổng sản phẩm địa phương theo giá hiện hành khoảng 20.524 tỷ đồng.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance