Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 18.000 tỷ: Hơn 2.800 tỷ GPMB, thu hồi đất của 1.758 hộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến thẩm tra và Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Gần 3.000 tỷ đồng thu hồi đất hơn 1.750 hộ dân để làm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (ảnh minh họa)
Gần 3.000 tỷ đồng thu hồi đất hơn 1.750 hộ dân để làm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (ảnh minh họa)

Theo đó, tổng diện tích cần thu hồi tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai là 500,6ha, bao gồm 5,6ha đất ở, 434,7ha đất nông nghiệp, 0,1ha đất giáo dục và 60,2ha đất phi nông nghiệp khác.

Dự kiến sẽ thu hồi đất khoảng 1.758 hộ tương ứng với khoảng 5.043 người để triển khai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; trong đó, khoảng hơn 300 hộ di dời đến khu tái định cư.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án khoảng 2.821 tỷ đồng. Kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tại tỉnh Lâm Đồng, các huyện, thành phố cũng đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư.

Cụ thể, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm với tổng diện tích 3,79ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 36 tỷ đồng. 

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai với tổng diện tích 12,58ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 151,561 tỷ đồng.

Trên địa bàn TP. Bảo Lộc có Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại phường Lộc Phát với tổng diện tích 19,567ha, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 246,2 tỷ đồng

Tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến khu tái định cư tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú với tổng diện tích khoảng 9,5ha.

Cũng theo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với tổng mức đầu tư 18.120 tỷ đồng.

Trong số đó, phần vốn nhà nước là 6.500 tỷ đồng, bao gồm ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh Lâm Đồng 4.500 tỷ đồng.

Phần vốn sở hữu của các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 11.620 tỷ đồng: Vốn của các nhà đầu tư 1.743 tỷ đồng và vốn huy động khác 9.877 tỷ đồng.

Trần Lê

Theo VietnamFinance