Chậm công bố thông tin, Xây dựng Hòa Bình bị HoSE nhắc nhở

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có thông báo nhắc nhở chậm giải trình về BCTC soát xét bán niên 2022 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC).

HoSE nhắc nhở Xây dựng Hòa Bình (HBC) chậm công bố thông tin.
HoSE nhắc nhở Xây dựng Hòa Bình (HBC) chậm công bố thông tin.

HoSE cho biết ngày 5/9, cơ quan này đã nhận được công bố ra thị trường Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 riêng và hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tới ngày 8/9, HoSE nhận được công bố thông tin của Xây dựng Hòa Bình giải trình kết quả kinh doanh trước và sau soát xét bán niên năm 2022 có sự chênh lệch từ 5% trở lên.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên”.

Như vậy, Xây dựng Hòa Bình đã chậm công bố thông tin về giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên đối với lợi nhuận sau thuế cho kỳ BCTC soát xét bán niên năm 2022.

Theo đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị Xây dựng Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.126,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 55,77 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,2% về còn 5,6%.

Trong năm 2022, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 15,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Mới đây, Xây dựng Hòa Bình đã thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án tại Canada và Úc. Theo đó, công ty dự kiến đầu tư 4 triệu CAD (khoảng 71,84 tỷ đồng) vào dự án 88 James tại Canada do Elite Developments Group làm chủ đầu tư.

Công ty cũng dự kiến đầu tư 2 triệu CAD (khoảng 35,92 tỷ đồng) vào dự án Regent Street tại Úc. Dự án này do Brightlands Property Fund & Freedom Development Group làm chủ đầu tư.

Như vậy, tổng vốn đầu tư hai dự án bất động sản ở nước ngoài khoảng 107,76 tỷ đồng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance