Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt

Chứng khoán SmartInvest bị phạt hơn 160 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) và phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán SmartInvest (trụ sở chính: số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).

Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt - Ảnh 1

Chứng khoánSmartInvest bị phạt nặng do không công bố thông tin và bán trái phiếu không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, phạt 85 triệu đồng do không CBTT theo quy định pháp luật.

Chứng khoán SmartInvest không thực hiện nghĩa vụ CBTT định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và 6 tháng năm 2021.

Ngoài ra, SmartInvest thực hiện nghĩa vụ CBTT định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và 6 tháng năm 2021, 6 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và 6 tháng năm 2022.

Các vi phạm được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tiếp đó, UBCKNN phạt chứng khoán SmartInvest 77,5 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, công ty đã vi phạm quy định về hoàn thành việc phân phối trái phiếu mã AASH2124001 trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày CBTT trước đợt chào bán trái phiếu, vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tổng số tiền chứng khoán SmartInvest bị phạt do để xảy ra các vi phạm trên là 162,6 triệu đồng.

Long Vân

Theo Doanh nghiệp Việt Nam