CII muốn thoái hết vốn ở một công ty con

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã: CII) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil nhằm cấu trúc danh mục đầu tư của công ty.

CII muốn thoái hết vốn tại Vinaphil

CII muốn thoái vốn tại Vinaphil
CII muốn thoái vốn tại Vinaphil

Được biết, trước khi thoái vốn, CII sở hữu 499.998 cổ phiếu tại Vinaphil, tương ứng 99,99% vốn điều lệ. Qua tìm hiểu, Công ty Vinaphil hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Trà.

Tính tới cuối quý III, CII có 11 công ty con, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, bất động sản, BOT.

Trong một diễn biến khác, mới đây, CII nhận được phản hồi chưa chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng. Nguyên nhân là do CII chưa cập nhập vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu).

Do đó, công ty sẽ phải trình lại kế hoạch thưởng cổ phiếu trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trước đó ngày 4/5/2022, CII đã phát hành 707.598 cổ phiếu để chuyển đổi cho 18.116 trái phiếu chuyển đổi đợt 3 ngày 4/5/2022. Đến ngày 19/8/2022, CII thông báo về việc chia cổ phiếu thường tỷ lệ 14% và trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%.

Ngày 21/09/2022, CII đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước. Tuy nhiên, đến ngày 17/11/2022, CII đã nhận được văn bản phản hồi chưa được chấp nhận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc  phát hành cổ phiếu thưởng của CII.

Lợi nhuận cốt lõi tiếp tục lỗ 100,27 tỷ đồng trong quý III

Trong quý III/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 2.183,83 tỷ đồng, tăng 744% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 51,68 tỷ đồng, tăng 385,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% về còn 15,1%.

Báo cáo kết quản kinh doanh quý III/2022 CII
Báo cáo kết quản kinh doanh quý III/2022 CII

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 373,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 259,71 tỷ đồng lên 329,21 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 52,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 196,53 tỷ đồng về 177,43 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 16,1%, tương ứng tăng thêm 44,88 tỷ đồng lên 322,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,9%, tương ứng giảm 13,08 tỷ đồng về 106,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 100,27 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 328,18 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận tạo ra trong quý III không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính (mặc dù doanh thu tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 3.891 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 852 tỷ đồng, tăng lần lượt 75% và 577% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 727 tỷ đồng, gấp 21,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế, Công ty có lãi trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, chủ yếu ghi nhận 805,96 tỷ đồng lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; 440,96 tỷ đồng lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu…

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 756,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 726,93 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 96,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm thêm 10,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.083,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 340,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 605,5 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2014 tới 2021, Công ty liên tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm và thâm hụt vốn. Trong đó, riêng năm 2018 dòng tiền bất ngờ dương trở lại 715,62 tỷ đồng và năm 2019 dương 135,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, dòng tiền tiếp âm mạnh khi năm 2020 ghi nhận âm 1.393,92 tỷ đồng và năm 2021 tiếp tục ghi nhận âm 881,66 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 21/11, cổ phiếu CII có giá 12.050 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 79% so với mức đỉnh 57.900 đồng/cổ phiếu ngày 7/1.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống