Đà Nẵng: Xử lý gần 360 trường hợp lấn chiếm không gian công cộng tại các chung cư

Ngày 10/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Quản lý - Khai thác nhà và tham mưu đề xuất của Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản 874/UBND-SXD chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm không gian công cộng để sử dụng vào mục đích riêng tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 13 ngày 14/2/2019 và Quyết định số 3930 ngày 4/9/2019 của UBND TP Đà Nẵng để chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm không gian công cộng để sử dụng vào mục đích riêng tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước  
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm không gian công cộng để sử dụng vào mục đích riêng tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước  

Trong đó tập trung xử lý 357 trường hợp nêu tại báo cáo 84/TTQLKTN-QLN ngày 19/1/2023 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng. Đồng thời tổ chức rà soát, có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với các hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, không có việc làm ổn định đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước; không để tái diễn tình trạng cơi nới, lấn chiếm khuôn viên, phần sử dụng chung nhà chung cư để buôn bán.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao giao Sở GTVT hướng dẫn Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng bố trí vị trí đậu, đỗ xe ô tô và lắp đặt biển báo trong khuôn viên chung cư thuộc sở hữu nhà nước.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND TP đã có Quyết định số 258 gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 3051 của UBND TP Đà Nẵng đối với 2 trường hợp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn từ ngày 15/3 đến 15/4. Đó là căn hộ B08, Nhà liền kề Tân Trà (sang nhượng trái phép) và căn hộ 208, nhà 4, khu chung cư Nam cầu Trần Thị Lý (bên thuê nhà chết mà không có ai cùng sinh sống).

Ngoài ra, 20 trường hợp còn lại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn vẫn thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 3051 của UBND TP Đà Nẵng. Đây là các trường hợp sang nhượng trái phép; để tróng không ở, nợ tiền thuê quá 3 tháng không có lý do chính đáng; vi phạm quy chế quản lý, sử dụng chung cư; bên thuê nhà chết mà không có ai cùng sinh sống; bên thuê không còn đủ điều kiện được tiếp tục thuê…

Hải Châu

Doanh nghiệp Việt Nam