Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của VC7, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 53 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 8 tỷ đồng, tăng 22%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 15,9%.

Trong quý, VC7 tiết giảm được 12% chi phí tài chính và 15% chi phí quản lý. Nhờ đó, công ty có lãi trước thuế 2,8 tỷ đồng, tăng 6,3 lần và lãi sau thuế 2,5 tỷ đồng, tăng 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I? - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của VC7 đạt 1.480 tỷ đồng, giảm 9 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản phản ánh mức độ đầu tư rất lớn của công ty, với 69,6% là các khoản phải thu, đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm.

Trong giá trị các khoản phải thu, có 720 tỷ đồng là khoản hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC (công ty liên kết của VC7) để thực hiện 2 dự án: một là dự án chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A – đô thị mới An Vân Dương tại Thừa Thiên Huế (tức BGI Topaz Downtown); hai là dự án có sử dụng đất khu đô thị phía đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc khu E – đô thị mới An Vân Dương tại Thừa Thiên Huế (tức BGI Diamond Bay).

Ngoài ra còn có 161 tỷ đồng là khoản ủy thác đầu tư của VC7 cho Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng để góp vốn vào doanh nghiệp dự án làm khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 56 tỷ đồng khác là khoản tạm ứng cá nhân không được thuyết minh chi tiết.

Ngoài các khoản hợp tác đầu tư trên, 21% tài sản khác của VC7 là đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh. Như vậy, có gần 90% tổng tài sản của VC7 được dùng để đầu tư.

Chuyển biến đáng kể khác trong cơ cấu tài sản của VC7 trong quý I/2024 là hàng tồn kho tăng 21% lên 51 tỷ đồng, trong khi đó, tiền và tương đương tiền giảm 92% chỉ còn 5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 434 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 115 tỷ đồng, giảm 5%. Người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 130 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,41 lần.

Được biết, năm 2023, VC7 có doanh thu 373 tỷ đồng và lãi sau thuế 42 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm trước. 

Trong năm, ở mảng xây lắp, VC7 đã thi công dự án gói thầu A1 tổ hợp hóa dầu miền Nam – Long Sơn với khối lượng thực hiện gần 98% giá trị hợp đồng; thực hiện xây dựng hạ tầng và nhà liền kề dự án BGI Topaz Downtown (thi công đạt 90% khối lượng hạ tầng, 153/211 căn nhà); đổ đất san lấp mặt bằng ước đạt 80.000 khối tại khu E – đô thị mới An Vân Dương.

Đối với các dự án bất động sản, tiến độ triển khai của VC7 khá tích cực. Cụ thể, dự án BGI Diamond Bay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, đã nộp 50% tiền sử dụng đất toàn khu và triển khai thi công hàng rào, dự kiến khởi công đầu quý II/2024.

Dự án khu đô thị thị trấn Bích Động (Bắc Giang) đã hoàn thành xấp xỉ 100% giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công quý II/2024.

Với dự án khu đô thị Kiến Giang 1, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, VC7 đã tham gia đấu thầu và đang chờ kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Điểm trừ là 2 dự án ở Hòa Bình (gồm: khu dân cư tiểu khu 1 thị trấn Lương Sơn và khu nghỉ dưỡng, dịch vụ tổng hợp tại tiểu khu 2 thị trấn Lương Sơn) vẫn đang tháo gỡ khó khăn pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng.

Đối với mảng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, năm 2023, doanh số đạt được 150 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm. 

VC7 tới thời điểm hiện tại vẫn chưa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance