Dệt may Nha Trang: Làm ăn thua lỗ, nợ 'phình' gấp 5 lần vốn chủ sở hữu

Do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh tăng mạnh, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang (NTT) ghi nhận tình trạng lỗ gần 10 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần dệt may Nha Trang.
Công ty Cổ phần dệt may Nha Trang.

Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang (NTT) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu đạt 203 tỷ đồng, giảm 3,33% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận gộp chỉ đạt 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí tài chính (6,7 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh lớn (gần 6 tỷ đồng), NTT ghi nhận tình trạng lỗ gần 10 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 31/3, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt 1.013 tỷ đồng, tăng 6,5% so với hồi đầu năm.Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 610 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 402 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của NTT từ hồi đầu năm cho đến hết quý I/2023 lại tăng lên từ 386 tỷ đồng lên 397 tỷ đồng. NTT là doanh nghiệp sản xuất và việc hàng tồn kho không giảm mà lại tăng lên như vậy cho thấy việc buôn bán sản phẩm không mấy thuận lợi trong quý này.

Bên cạnh hàng tồn kho, nợ phải trả của NTT cũng phình to khi tăng lên từ 776 tỷ đồng lên 848 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là phần lớn với 648 tỷ đồng. Nợ dài hạn của doanh nghiệp này ghi nhận  ở mức gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên vay và nợ thuế dài hạn cũng đã chiếm hết phần lớn nợ dài hạn của NTT.

Với đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp sản xuất này sử dụng đã khiến cho hệ số nợ phải trả (848 tỷ đồng)/ vốn chủ sở hữu (164 tỷ đồng) tạo ra một khoảng cách lớn với 5,17 lần. 

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance