Điều chỉnh giảm 700ha dự án Bến En Thanh Hoá của Sungroup

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En tại huyện Như Thanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đã được Chủ tịch 2 UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 29/9/2016, điều chỉnh tại Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, với những nội dung như sau:

Nguồn; UBND tỉnh Thanh Hoá