Doanh thu BĐS giảm 91%, DIG thoát lỗ ‘hú vía’ nhờ khoản phạt vi phạm hợp đồng

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) đã may mắn thoát lỗ trong quý II/2023 nhờ vào khoản phạt vi phạm hợp đồng trị giá 18 tỷ đồng.

Doanh thu BĐS giảm 91%, DIG thoát lỗ ‘hú vía’ nhờ khoản phạt vi phạm hợp đồng
Doanh thu BĐS giảm 91%, DIG thoát lỗ ‘hú vía’ nhờ khoản phạt vi phạm hợp đồng

Thoát lỗ “hú vía”

Quý II/2023, doanh thu thuần hợp nhất của DIG đạt 161 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu của sự suy giảm này là doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ đạt 33 tỷ đồng, giảm tới 91%.

Với doanh thu thấp, lợi nhuận gộp quý II/2023 cũng chỉ đạt 32 tỷ đồng, giảm 87%.

Trong quý, DIG có thêm 28 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 12%. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để bù đắp cho các loại chi phí: chi phí tài chính 22 tỷ đồng (giảm 82%), chi phí bán hàng 9 tỷ đồng (giảm 35%), chi phí quản lý 34 tỷ đồng (giảm 17%).

Kết quả, DIG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi thuần 87 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên DIG có quý lỗ thuần trong vòng 2 năm qua.

May thay, DIG có được khoản lãi khác 22 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ, nhờ phạt vi phạm hợp đồng (18 tỷ đồng).

Nhờ đó, DIG đã có thể kết thúc quý II/2023 với khoản lãi trước thuế 17 tỷ đồng, giảm 82% và lãi sau thuế 9 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của DIG đạt 358 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mảng kinh doanh bất động sản suy giảm mạnh, giảm 86%, chỉ đem về 105 tỷ đồng. Hệ quả là lợi nhuận gộp chỉ đạt 74 tỷ đồng, giảm 82%.

Hoạt động tài chính 6 tháng đạt doanh số khá ấn tượng với 198 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ, chủ yếu do thu nhập từ các khoản đầu tư đã ghi nhận trong quý I/2023.

Trong 6 tháng, DIG cũng đã tiết giảm được các loại chi phí, như: chi phí tài chính (89 tỷ đồng, giảm 45%), chi phí bán hàng (19 tỷ đồng giảm 62%), chi phí quản lý (65 tỷ đồng, giảm 17%).

Kết 6 tháng, DIG báo lãi trước thuế 118 tỷ đồng, giảm 35% và lãi sau thuế 85 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành được 8,95% mục tiêu doanh thu và 8,42% mục tiêu lãi trước thuế.

Giải ngân dự án khá chậm

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DIG đạt 14.047 tỷ đồng, giảm 700 tỷ đồng, tương đương giảm 4,7% so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho đạt 6.310 tỷ đồng, tăng 6,5% và chiếm 45% tổng tài sản. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước 1.336 tỷ đồng (tăng thêm 14 tỷ đồng), khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 2.034 tỷ đồng (tăng thêm 100 tỷ đồng), khu dân cư P4 Hậu Giang 835 tỷ đồng (tăng thêm 78 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân, Nhơn Trach 557 tỷ đồng (tăng thêm 76 tỷ đồng), khu phức hợp Cap Saint Jacques 362 tỷ đồng (tăng thêm 45 tỷ đồng), khu nhà ở Lam Hạ Center Point 211 tỷ đồng (tăng thêm 38 tỷ đồng)… Tổng cộng, DIG giải ngân thêm vào các dự án 400 tỷ đồng trong 6 tháng qua. Đây là tốc độ giải ngân khá chậm chạp, nhất là so với tham vọng doanh số 4.000 tỷ đồng trong năm nay của công ty.

Một điểm đáng chú ý khác là các khoản phải thu của DIG 6 tháng qua có sự biến động đáng kể: trong khi khoản phải thu ngắn hạn gần như không đổi thì khoản phải thu dài hạn suy giảm tới 1.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 42%, xuống 1.381 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/6/2023, nợ phải trả của DIG đạt 6.172 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Điểm nhấn của cơ cấu nợ phải trả là tổng nợ vay đạt 2.724 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm. Đây cũng là lý do khiến chi trả lãi vay quý II/2023 của DIG chỉ ở mức 202 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Cộng dồn với quý I/2023, tổng chi trả lãi vay của DIG trong 6 tháng vào khoảng 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là sự gia tăng của khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn”, đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 13%, tập trung tại các dự án: Nam Vĩnh Yên (1.172 tỷ đồng), khu du lịch sinh thái Đại Phước (107 tỷ đồng), khu dân cư thương mại Vị Thanh (125 tỷ đồng), khu đô thị Chí Linh (54 tỷ đồng), khu căn hộ cao cấp Vũng Tàu Gateway (45 tỷ đồng), DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu (63 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của DIG tại ngày kết quý II/2023 là 7.875 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 0,78 lần.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance