Doanh thu BĐS quý I/2024 vượt cả năm 2023, Hà Đô báo lãi 264 tỷ

Sự sụt giảm của doanh thu mảng năng lượng khiến doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu BĐS quý I/2024 vượt cả năm 2023, Hà Đô báo lãi 264 tỷ
Doanh thu BĐS quý I/2024 vượt cả năm 2023, Hà Đô báo lãi 264 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HDG, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 847 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu cho thấy nguyên nhân của sự suy giảm đến từ mảng năng lượng chỉ đạt doanh thu 413 tỷ đồng (giảm 24%). Trong khi đó mảng kinh doanh bất động sản ghi nhận doanh thu tăng so với năm trước, đạt 315 tỷ đồng, lớn hơn doanh thu cả năm 2023 là 282 tỷ đồng. Các mảng còn lại đóng góp không lớn, với: xây lắp 4 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư 80 tỷ đồng (tăng 5%), dịch vụ khách sạn 34 tỷ đồng.

Với việc doanh thu suy giảm, lợi nhuận gộp quý I/2024 chỉ đạt 438 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 51,7%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 13 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Các loại chi phí cũng được tiết giảm đáng kể, như: chi phí tài chính giảm 35% (đạt 96 tỷ đồng), chi phí bán hàng chỉ 1 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 8% (32 tỷ đồng).

Kết quý I/2024, HDG báo lãi trước thuế 319 tỷ đồng, giảm 20%; lãi sau thuế 264 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, HDG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.896 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 972 tỷ đồng, tăng lần lượt 0,24% và 12,24% so với năm 2023. Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 29,2% mục tiêu doanh thu và 27,1% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HDG đạt 14.259 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của các khoản phải thu, đạt 1.701 tỷ đồng, giảm 9% và chiếm 12% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đứng yên ở mức 115 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong 3 tháng đầu năm giảm 13%, còn 931 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng. Bên cạnh đó, HDG cũng có 801 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đều là các bất động sản dở dang như: khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (198 tỷ đồng), khu đô thị Linh Trung  (490 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền đạt 578 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 6.766 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 5.313 tỷ đồng, giảm 2%, chủ yếu là nợ vay dài hạn.

Với vốn chủ sở hữu 7.493 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,9 lần.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo HDG cho biết năm 2024, công ty vẫn chưa có kế hoạch mở bán dự án Hado Charm Villas. Trong khi đó, với mảng năng lượng, dù gặp phải rắc rối vì liên quan kết luận thanh tra, dự án Hồng Phong 4 vẫn đang hoạt động bình thường, không buộc phải di dời. HDG hiện đang chờ phương án xử lý từ các cơ quan chức năng.

Lãnh đại HDG cũng cho biết trong năm 2024, công ty sẽ đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, chuẩn bị kỹ các thủ tục đầu tư các dự án năng lượng mới để tạo đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

Về mặt nhân sự, đại hội đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với cơ cấu 7 thành viên, bao gồm 5 thành viên thường trực và 2 thành viên độc lập.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance