Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Giải Trí

Những thành phố - nơi phụ nữ thành công nhất nước Mỹ

Theo Bộ Lao động Mỹ, phụ nữ chiếm gần 47% lực lượng lao động nước này, sở hữu gần 10 triệu doanh nghiệp và là trụ cột trong 40% hộ gia đình có con dưới 18 tuổi.