Gỗ Đức Thành đạt 46 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2023, giảm 47,3%

Năm 2023, lợi nhuận của Gỗ Đức Thành giảm mạnh do công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng, trong khi các chi phí quản lý cố định không giảm.

Nhà máy của Gỗ Đức Thành.  
Nhà máy của Gỗ Đức Thành.  

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (Gỗ Đức Thành) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Theo đó, công ty ghi nhận 88 tỷ đồng doanh thu thuần và 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 9,9% và 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về biến động doanh thu và lợi nhuận của quý 4/2023 so với cùng năm trước, đại diện của Gỗ Đức Thành cho biết, doanh thu giảm do kinh tế khó khăn, sức mua yếu. Lợi nhuận giảm do công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng, trong khi các chi phí quản lý cố định không giảm như bảo hiểm xã hội, khấu hao…

Kết thúc năm 2023, Gỗ Đức Thành đạt 310 tỷ đồng doanh thu thuần và 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 22,5% và 47,3% so cùng kỳ năm trước.

Như vậy, doanh thu thuần đã rơi về mức thấp hơn năm 2016, còn lợi nhuận trước thuế rơi về mức thấp hơn năm 2012.

Với kết quả này, Gỗ Đức Thành chỉ hoàn thành 59,6% kế hoạch doanh thu (520 tỷ đồng) và 48,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (94 tỷ đồng).

Biểu đồ doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Gỗ Đức Thành giai đoạn 2010-2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).  
Biểu đồ doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Gỗ Đức Thành giai đoạn 2010-2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).  

Kết quả trên cũng đồng nghĩa lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Gỗ Đức Thành đạt 1.641 đồng. Mới đây, công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/1/2024 để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), thời gian thanh toán vào 26/1/2024.

Với 5.863.939 cổ phiếu (tỷ lệ 27,3% vốn điều lệ) đang sở hữu, bà Hà Thị Huệ (mẹ của bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành) là cổ đông lớn nhất của công ty sẽ nhận được gần 6 tỷ đồng cổ tức

Đóng cửa ngày 22/1/2024, cổ phiếu GDT của Gỗ Đức Thành đạt 23.400 đồng/cổ phiếu, tăng 4,8% so với đầu năm giúp vốn hóa công ty đạt 503 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống