Hà Nội cho phép tiếp tục triển khai xây dựng một số lô đất trong khu đô thị Thanh Hà

Theo kết luận của UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định, để đầu tư xây dựng các công trình đối với lô đất B1.1, B1.2-B1.4, B2.2-B2.5, A1.1-A1.3, A2.1-A2.7 tại khu đô thị Thanh Hà A và B.

Hà Nội cho phép tiếp tục triển khai xây dựng một số lô đất trong khu đô thị Thanh Hà - Ảnh 1

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn về việc xem xét, xử lý những vi phạm tồn tại của Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B tại huyện Thanh Oai và quận Hà Đông...

Theo thông báo kết luận, nhiệm vụ tham mưu, báo cáo UBND TP việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B đã được UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan thực hiện tại Thông báo số 279/TB-VP của Văn phòng UBND TP.

Nhưng đến nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND TP giao còn chậm; sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa kịp thời. Do đó, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, kiểm tra, tham mưu báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/11/2023.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định, để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp Giấy phép xây dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng công trình và hiện hành), không vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành công trình trong Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Cụ thể, lô đất B1.1: phù hợp điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở Xây dựng đã có thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

Còn lô đất B1.2-B1.4, B2.2-B2.5, A1.1-A1.3, A2.1-A2.7: nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy định, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, những công trình tại khu Thanh Hà A, Thanh Hà B có vi phạm trật tự xây dựng, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, các sở thống kê, rà soát, phân loại cụ thể hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình (công trình hỗn hợp tại lô đất B1.1-CHC01 – B1.1-CHC03, B1.3-HH03, B1.4-HH01, B1.4-HH02, B2.1-HH01, B2.1-HH02; các công trình do nhà đầu tư thứ phát, người dân xây dựng, nhà xưởng, nhà kho tạm, tự chuyển đổi sang công trình thương mại, dịch vụ, trụ sở công ty trên đất cây xanh...).

Trên cơ sở quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP, Nghị định 139/2027/NĐ-CP, Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ và quy định liên quan, lập phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục hậu quả (xác định rõ hạng mục phải tháo dỡ, thu hồi, tồn tại…); và cùng thống nhất phương án để Sở Xây dựng chủ trì, thay mặt liên ngành báo cáo, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Được biết, dự án này nằm trên địa bàn huyện Thanh Oai và quận Hà Đông, có quy mô hơn 400 ha và được phát triển đa dạng sản phẩm: liền kề, biệt thự, căn hộ...

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và Cuộc sống