Hà Nội: Quận Long Biên chủ động trong công tác quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống

Quận Long Biên là đơn vị đầu tiên của Thành phố Hà Nội được phân cấp về quy hoạch, có quy hoạch đồng bộ tỷ lệ 1/2000 về sử dụng đất và giao thông, quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật; chủ động xây dựng các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị và ô chức năng, hoàn thiện khớp nối quy hoạch chi tiết.

Trong suốt 20 năm qua, quận Long Biên đã luôn chủ động trong công tác quy hoạch và sớm có các quy hoạch 1/2000, trên cơ sở đó lập các quy hoạch chi tiết 1/500 để tổ chức thực hiện. Quận Long Biên là đơn vị đầu tiên của Thành phố Hà Nội được phân cấp về quy hoạch, có quy hoạch đồng bộ tỷ lệ 1/2000 về sử dụng đất và giao thông, quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật; chủ động xây dựng các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị và ô chức năng, hoàn thiện khớp nối quy hoạch chi tiết.

Hà Nội: Quận Long Biên chủ động trong công tác quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống - Ảnh 1

Giai đoạn 2013 - 2023, quận Long Biên đã lập và thẩm định 186 đồ án chi tiết và tổng mặt bằng, đưa diện tích đất được quy hoạch 1/500 lên gần 1.600ha; tập trung triển khai các dự án với kinh phí gần 4.000 tỷ đồng đảm bảo tiêu chí đồng bộ hiện đại.

Đồng thời, quận Long Biên tiếp tục đột phá về đầu tư hạ tầng; phối hợp với các Sở, ngành thành phố tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; công bố 31 đồ án quy hoạch, phê duyệt 143 đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đưa diện tích đất được lập quy hoạch chi tiết lên 2.645ha, bằng 170% so với giai đoạn 10 năm trước.

Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quận Long Biên được định hướng phát triển là đô thị trung tâm dịch vụ chất lượng cao hỗ trợ công nghiệp vùng phía Đông Thủ đô, trung tâm dịch vụ y tế, giáo dục cấp vùng, trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng chất lượng cao…

Trên cơ sở quy hoạch đã lập, tính đến nay, 350 dự án đã được triển khai trên địa bàn quận với số vốn 13.000 tỷ đồng và khoảng 36.000 tỷ đồng dành cho các dự án ngoài ngân sách. 100% đường giao thông trên địa bàn được đầu tư, cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường đô thị đã hoàn thành; cơ bản hoàn thiện hạ tầng khung, khớp nối với hạ tầng khu vực khác. Điều này góp phần tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại trên địa bàn quận, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư trong xã hội, cải thiện môi trường sống của người dân.

Mặt khác, hơn 1.300 dự án đã được đầu tư với tổng kinh phí trên 123.288,9 tỷ đồng, trong đó có 1.109 dự án từ ngân sách với số vốn đầu tư 28.288,9 tỷ đồng (bao gồm 617 dự án hạ tầng kỹ thuật, 492 dự án hạ tầng xã hội). 1.063 dự án trong số đó thực hiện theo phân cấp và 46 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố Hà Nội.

Trong năm 2023, quận Long Biên đã đầu tư và khánh thành 20 dự án lớn nhân kỷ niệm 20 năm thành lập như: Vườn hoa Ngọc Lâm, Vườn hoa Kim Quan và chùa Kim Quan - phường Việt Hưng; công viên, hồ tại phường Ngọc Thụy - phường Thượng Thanh; công viên Long Biên…

Song song với công tác quy hoạch, công tác quản lý đất đai cũng đã được chính quyền quận Long Biên tập trung rà soát, phân loại và quản lý, chống lấn chiếm; khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai; chú trọng tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho người dân.

Đến tháng 6/2023, 100% thửa đất đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Trong các năm 2021 - 2023, quận quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy và Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/QU của Quận ủy về quản lý đất đai; đặc biệt chú trọng tới khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, sông Đuống; tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện xử lý, khắc phục vi phạm về đất đai theo kết luận thanh tra.

Thiện Phúc

Theo Chất lượng và cuộc sống