Hưng Yên: Đầu tư gần 1.000 tỷ nâng cấp hạ tầng Thị xã Mỹ Hào

Dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đang được triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện.

UBND Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư) đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 21 Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá với giá dự toán 798,686 tỷ đồng.

Hưng Yên: Đầu tư gần 1.000 tỷ nâng cấp hạ tầng Thị xã Mỹ Hào - Ảnh 1

Theo thiết kế được duyệt, hạng mục đường giao thông có tổng chiều dài tuyến khoảng 16,349 km; kè sông Bần - Vũ Xá dài khoảng 8,762 km; trên tuyến xây dựng mới 4 cầu qua sông để kết nối tuyến đường phía Bắc sông Bần với đường huyện ĐH.30 và các tuyến đường trục theo định hướng quy hoạch.

Dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thị xã Mỹ Hào và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Đồ án Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, Đồ án cũng xác định các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng trước, gồm: Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xây dựng đài hóa thân và công viên nghĩa trang tập trung; lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu đô thị hành chính trung tâm mới của thị xã; xây dựng các tuyến đường kết nối nội thị và với các khu vực lân cận.

Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 309,9 nghìn người; đến năm 2050 khoảng 359,6 nghìn người. Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030 chiếm 65%, đến năm 2040 chiếm 75% và đến năm 2050 chiếm 81,7%.

Quang Thân

Theo VietnamFinance