IDC báo lãi kỷ lục trong quý đầu năm 2022

Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) báo lãi ròng đột biến trong quý I/2022 với hơn 255 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Nhờ việc thực hiện bút toán ghi nhận doanh thu từ một số khu công nghiệp (KCN) như Dự án KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng theo quy định ghi nhận hơn 227 tỷ đồng. Từ đó, doanh thu từ dịch vụ KCN đạt mức hơn 769 tỷ đồng, gấp gần 4.5 lần so với cùng kỳ.

Ngoài doanh thu từ KCN, doanh thu từ các mảng còn lại của IDC không có nhiều biến động. Dù vậy, tổng doanh thu vẫn tăng trưởng 60%, lên gần 1,674 tỷ đồng. Mặt khác, do giá vốn chỉ tăng 45%, lợi nhuận gộp của Công ty đạt gần 416 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

IDC báo lãi quý I đầu năm 2022  
IDC báo lãi quý I đầu năm 2022  

Ngoài ra, IDC còn ghi nhận một số hoạt động kinh doanh trái ngành cũng mang lại doanh thu đáng kể cho IDC như kinh doanh chứng khoán đạt 72 tỷ đồng, gấp 4 lần so với quý I/2021 với mức doanh thu ghi nhận trong quý I đạt 51 tỷ đồng.

Cũng từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, IDC ghi nhận khoản chi phí hơn 45 tỷ đồng. Nhờ đó mà tổng chi phí tài chính gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 88 tỷ đồng. Chi phí bán hàng được tiết giảm 15%, còn chi phí quản lý gần như đi ngang. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, IDC vẫn lãi ròng hơn 255 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kì năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022. Đvt: Tỷ đồng (Nguồn: VietstockFinance)  
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022. Đvt: Tỷ đồng (Nguồn: VietstockFinance)  

Theo báo cáo của IDC, tổng tài sản của Công ty gần như không thay đổi so với đầu năm, với hơn 16 nghìn tỷ đồng. Các khoản thu của IDC có nhiều biến động như ở khoản thu ngắn hạn IDC đã tăng 66%, lên hơn 1.262 tỷ đồng với CTCP An Phước theo hợp đồng kinh doanh. Cùng với đó phải thu ngắn hạn khác hơn 461 tỷ đồng, gấp gần 26 lần cuối năm trước. Trong khi đó, phải thu dài hạn giảm 37%, về mức 357 tỷ đồng.

Nợ phải trả của đơn vị này cũng gần như đi ngang so với đầu năm khi vẫn xoay quanh mức 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm hơn 3 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 2%.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống