[Infographics] UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu gỡ khó cho dự án và những doanh nghiệp bất động sản nào?

UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường sau cuộc họp ngày 20-2 về giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại 7 dự án bất động sản trên địa bàn và chỉ đạo tháo gỡ vướng cho 4/7 dự án. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo rõ các phần việc với các sở, ngành để gỡ vướng cho 4 dự án Bất động sản lớn ngay trong tháng 3.

[Infographics] UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu gỡ khó cho dự án và những doanh nghiệp bất động sản nào? - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Kinh doanh và Phát triển