Kon Tum muốn lập quy hoạch khu du lịch Măng Đen

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, quy hoạch chung thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông).

Thị trấn Măng Đen.
Thị trấn Măng Đen.

Theo đó, Ban chỉ đạo do chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xây dựng làm phó ban thứ nhất và giám đốc Sở Xây dựng làm phó ban thứ hai.

Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên là trưởng các sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND huyện Kon Plông.

Ban chỉ đạo giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị liên quan đến việc lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, quy hoạch chung thị trấn Măng Đen; chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, quy hoạch chung thị trấn Măng Đen.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, giúp việc cho Ban chỉ đạo, có trách nhiệm báo cáo, đề xuất trưởng ban chỉ đạo thành lập tổ giúp việc theo dõi tiến độ thực hiện, tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.362,6 tỷ đồng, trong đó, có 9 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 82,6 tỷ đồng, 6 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 1.280 tỷ đồng.

Đặc biệt, một số nhà đầu tư, tập đoàn có tiềm lực như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty Cổ phần Him Lam, Nutifood... đã đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance