Lãi quý I của Taseco Land tăng gấp 69 lần

Dù chỉ lãi sau thuế 10 tỷ đồng trong quý I/2024, song so với cùng kỳ, mức lãi này của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL) đã tăng gấp 69 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TAL, quý I/2024, doanh thu thuần đạt 309 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự gia tăng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản (134 tỷ đồng, tăng 70%), sự suy giảm của hoạt động xây lắp (92 tỷ đồng, giảm 11%)…

Nhờ doanh thu tăng, lợi nhuận gộp cũng tăng 54%, đạt 58 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 18,7%.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 25%, chỉ 14 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chínhtăng 57% đạt 17 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng không được cải thiện, đi ngang ở mức 35 tỷ đồng.

Dù vậy, kết quý I/2024, TAL vẫn báo lãi trước thuế 17 tỷ đồng, tăng 5 lần; lãi sau thuế 10 tỷ đồng, tăng 69 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, TAL đặt mục tiêu  doanh thu hợp nhất 3.040 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 614 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10 – 15%. Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 10,1% mục tiêu doanh thu và 2,1% mục tiêu lợi nhuận.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lãnh đạo TAL cho hay, đsể thực hiện được mục tiêu kinh doanh tham vọng nêu trên, công ty sẽ tiếp tục tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: dự án số 4 khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa, dự án N01-T6 Đoàn Ngoại Giao, dự án Alacarte Hạ Long, Quảng Ninh.

Lãi quý I của Taseco Land tăng gấp 69 lần - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TAL đạt 9.533 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn (40,9%), đạt 3.903 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng, tập trung tại các dự án: dự án số 4 khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa (1.861 tỷ đồng), dự án B3-CC2-A Starlake (730 tỷ đồng), dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (632 tỷ đồng), dự án Nam Thái, Thái Nguyên (365 tỷ đồng), dự án N01-T6 Ngoại Giao Đoàn (230 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, tài sản dở dang dài hạn cũng lên tới 2.001 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm, chiếm 20,9% tổng tài sản, cũng là các dự án bất động sản dở dang như: dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (317 tỷ đồng), khu B2-CC4 Tây Hồ Tây (651 tỷ đồng), B3-CC2-B Starlake (528 tỷ đồng), khu du lịch và dịch vụ Quảng Bình (265 tỷ đồng), Lakeview Tower (110 tỷ đồng), khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, Hà Nam (38 tỷ đồng)…

Trong khi đó, các khoản phải thu chiếm 21,5% tổng tài sản, đạt 2.054 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm.

Lượng tiền của TAL 3 tháng đầu năm giảm tới 50%, chỉ còn 182 tỷ đồng

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TAL tại ngày 31/3/2023 đạt 5.545 tỷ đồng, giảm 6,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 3.363 tỷ đồng, tăng 3%.

Ghi nhận ở thời điểm kết quý I/2024, TAL vẫn đang cầm 728 tỷ đồng tiền cọc của bên sẽ nhận chuyển nhượng một phần dự án Starlake thông qua việc chuyển nhượng công ty mục tiêu. 

Ngoài ra, công ty cũng có 63 tỷ đồng tiền người mua trả trước ngắn hạn, tăng 2,4 lần so với đầu năm – là tiền khách mua các dự án như: Alacarte Hạ Long, N01-T6 Ngoại Giao Đoàn... 

Với vốn chủ sở hữu 3.988 tỷ đồng, gần như không đổi, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,39 lần.

Về dòng tiền, diễn biến đáng chú ý trong quý I là TAL đã chi trả 104 tỷ đồng chi phí lãi vay, nhiều gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. 

Công ty cũng chi mạnh cho việc mua sắm tài sản, gấp 12 lần cùng kỳ, song cũng tích cực thu hồi cho vay. 

Để cân đối dòng tiền, TAL nâng quy mô dòng tiền đi vay tăng 52% so với cùng kỳ, song lưu chuyển tiền thuần trong quý vẫn âm 178 tỷ.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance