Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho 2 dự án cao tốc?

Hai dự án nằm trong diện “ưu ái” thuộc địa phận UBND huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và TP. Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn bố trí năm 2024 trên địa bàn.

Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho 2 dự án cao tốc? - Ảnh 1

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hoàn thiện dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở bố trí vốn để triển khai, khởi công dự án trong năm 2024 (đối với các dự án dự kiến khởi công năm 2024).

Đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định và tổ chức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, đảm bảo nhanh, chính xác và đúng theo quy định. Xác định các mốc thời gian hoàn tất thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng xây lắp đối với các dự án, gói thầu thực hiện trong năm 2024; song song với việc xây dựng kế hoạch giải ngân vốn bố trí đối với từng công việc của dự án.

Đối với UBND huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và TP. Bảo Lộc cần chủ động phối hợp bới các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các khu dân cư, tái định cư phục vụ tái định cư cho 2 dự án cao tốc; chuẩn bị trước các điều kiện và hoàn thiện bộ máy, bổ sung nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thành phần đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện: Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và TP. Bảo Lộc sẽ tập trung kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 2 dự án cao tốc; bám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án, đảm bảo điều kiện giải ngân vốn theo quy định.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống