Muốn cấp phép xây dựng cho dự án điện mặt trời áp mái tại khu công nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có mong muốn xây dựng dự án điện mặt trời áp mái tại khu công nghiệp. Vậy những công ty cần phải lưu ý điều gì khi xin cấp phép?

Liên quan đến vấn đề xin cấp phép xây dựng cho dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh mới đây đã có phản hồi về vấn đề này.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, việc đầu tư bổ sung lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng hiện hữu trong khu công nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và cấp phép xây dựng (nếu có) và quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, các quy định về điều kiện, thủ tục, đối tượng phải cấp phép xây dựng hoặc miễn giấy phép xây dựng công trình này đã được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 và các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị chủ đầu tư dự án nghiên cứu, thực hiện theo quy định hoặc có thể liên hệ Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh (cơ quan được phân cấp quản lý theo quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 4/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh) để được hướng dẫn chi tiết.

Được biết, việc cấp giấy phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng của doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Văn bản số 1634/BXD-HĐXD ngày 8/4/2020.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống