Năm 2023 buồn của Thuduc House: Mảng bất động sản ‘sụp đổ’, doanh thu thấp nhất lịch sử

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu chỉ 116 tỷ đồng, thấp nhất trong lịch sử công bố thông tin của doanh nghiệp này. Công ty báo lỗ sau thuế 48 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng lợi nhuận 88 tỷ đồng của đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023 buồn của Thuduc House: Mảng bất động sản ‘sụp đổ’, doanh thu thấp nhất lịch sử
Năm 2023 buồn của Thuduc House: Mảng bất động sản ‘sụp đổ’, doanh thu thấp nhất lịch sử

TDH vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với những con số ảm đạm.

Cụ thể, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 34 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, lợi nhuận gộp giảm 96%, chỉ 2,6 tỷ đồng,. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,5%.

Trong quý, điểm nổi bật nhất là chi phí quản lý tăng tới 4,5 lần, đạt 38 tỷ đồng. Vì thế, TDH lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 35 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thuần thứ 3 trong năm 2023.

Kết quý IV/2023, công ty lỗ trước thuế 35,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6,7 tỷ đồng); lỗ sau thuế 35,8 tỷ đồng, là khoản lỗ thứ 3 trong năm 2023 và là khoản lỗ thứ 6 trong 9 quý trở lại đây.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của TDH đạt 116 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước và thấp nhất trong lịch sử doanh nghiệp này. Nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm của mảng bán hàng bất động sản (giảm tới 98%, chỉ 2,5 tỷ đồng). Trụ đỡ doanh thu năm nay là mảng cung cấp dịch vụ (đạt 97 tỷ đồng, tăng 5 lần).

Với doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp chỉ 17 tỷ đồng, giảm 81%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,5%.

Trong năm, các loại chi phí vẫn tiếp tục leo thang với chi phí tài chính 24 tỷ đồng, tăng 26% và chi phí quản lý 47 tỷ đồng, tăng 5 lần.

Hệ quả là TDH lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 52 tỷ đồng (cùng kỳ lãi thuần 44 tỷ đồng).

Kết năm 2023, TDH báo lỗ trước thuế 47,6 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 17.8 tỷ đồng); lỗ sau thuế 48 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 8 tỷ đồng), đánh dấu năm lỗ thứ 3 trong vòng 4 năm trở lại đây (cùng với: 2020 lỗ 310 tỷ đồng, 2021 lỗ 890 tỷ đồng).

Năm 2023, TDH đặt mục tiêu 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 88,1 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát đối với mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TDH đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 68,5% tài sản, đạt 923 tỷ đồng, tăng 7%; trong đó đáng chú ý có khoản phải thu đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan chức năng nhà nước 365 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 68% lên 81 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm 20% tài sản, đạt 270 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản: khu đô thị dịch vụ thương mại Long Hội – Long An (165 tỷ đồng), Golden Hill, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu (149 tỷ đồng), trung tâm thương mại Phước Long, quận 9, TP. HCM (39 tỷ đồng), chung cư TDH Trường Thọ, TP. HCM (29 tỷ đồng), khu nhà ở 6,5ha phường Bình An, TP. HCM (17 tỷ đồng), chung cư TDH Phước Bình, quận 9 (10 tỷ đồng)…

Nợ phải trả tại ngày kết năm 2023 đạt 957 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 230 tỷ đồng, giảm 11%, chủ yếu là khoản nhận tạm ứng chuyển nhượng dự án/vốn.

Vốn chủ sở hữu năm qua đã giảm 11% còn 390 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,45 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của TDH âm 84 tỷ đồng. Công ty cân đối bằng dòng tiền đầu tư dương 94 tỷ đồng, do tăng thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 9 tỷ đồng, nâng tiền và tương đương tiền cuối năm lên 12 tỷ đồng.

Xem thêm: Năm 2023 của Vimeco: Nhờ bán tài sản mà có lãi, dòng tiền kinh doanh âm năm thứ 4 liên tiếp

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance