Năm 2024: Hưng Yên rót 20.000 tỷ xây dựng loạt dự án giao thông lớn

Với tổng vốn đầu tư công được giao 19.921 tỷ đồng thực hiện trong năm 2024, Hưng Yên trở thành một trong những địa phương có kế hoạch vốn lớn, tăng trên 4.890 tỷ đồng so với năm 2023.

Trong tổng số vốn đầu tư công Hưng Yên được giao năm 2024, vốn ngân sách Trung ương khoảng 1.326 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 18.595 tỷ đồng.

Năm 2024: Hưng Yên rót 20.000 tỷ xây dựng loạt dự án giao thông lớn - Ảnh 1

Cụ thể, các dự án đang triển khai là: Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao với đường tỉnh lộ 378) tỉnh Hưng Yên, đi qua các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ; Dự án thành phần xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô...

Cùng với việc tập trung nguồn lực thực hiện khâu đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông, với kế hoạch vốn năm 2024, Hưng Yên sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng lĩnh vực như nông nghiệp, thủy lợi, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội…

Hà Thạch

Theo VietnamFinance