Nam A Bank phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 13.726 tỷ đồng

Năm 2023 kinh doanh thành công với lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.478 đồng/cổ phiếu, Nam A Bank sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%.

Năm 2024, Nam A Bank đặt mục tiêu 4.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21% so với năm 2023.  
Năm 2024, Nam A Bank đặt mục tiêu 4.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21% so với năm 2023.  

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế lập kỷ lục 3.304 tỷ đồng, tăng 46%

Nam A Bank vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (AGM 2024) tổ chức vào 29/3 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nam A Bank cho biết trước tình hình kinh tế vĩ mô đã biến động khó lường, nhưng ngân hàng đã biến thách thức thành cơ hội, phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường, từ đó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà AGM giao trong năm 2023.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 209.896 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm (tương ứng tăng 32.317 tỷ đồng). Trong đó, tài sản sinh lời chiếm tỷ trọng 97%. Như vậy, Nam A Bank nằm trong nhóm 20 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống ngành ngân hàng.

Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 163.888 tỷ đồng, tăng 19% (+26.511 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 141.438 tỷ đồng, tăng 18% (+21.900 tỷ đồng). Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,11%. Công tác tăng trưởng tín dụng theo hướng tập trung vào khách hàng nhỏ lẻ và các dự án tín dụng xanh.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.304 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022 và vượt 27% kế hoạch được AGM 2023 giao.

Nam A Bank cho biết, các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động luôn được giám sát chặt chẽ. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là 12,2%, cao hơn mức tối thiểu quy định 8%. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 20,4%, cao hơn mức tối thiểu quy định 10%.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là 19,9%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 30%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 75,1%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 85%.

Giới hạn đầu tư, góp vốn, mua cổ phần là 4,8% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của Nam A bank, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng.

Đưa cổ phiếu lên sàn HOSE

Nam A Bank là ngân hàng duy nhất trong năm 2023 được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE.

Cổ phiếu NAB của Nam A Bank có phiên giao dịch cuối cùng tại thị trường đăng ký giao dịch UPCoM vào 28/2/2024. NAB chính thức chào sàn HOSE vào 8/3/2024, trở thành ngân hàng thứ 18 niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

Kết thúc ngày giao dịch 15/3/2024, NAB đạt 16.450 đồng/cổ phiếu giúp vốn hóa đạt 17.405 tỷ đồng. Ở mức giá này, cổ phiếu NAB đạt mức cao nhất lịch sử giúp cổ đông của Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận cao trong năm 2023 và những tháng đầu năm nay.

Biểu đồ lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) của Nam A Bank giai đoạn 2007-2023 và kế hoạch 2024.  
Biểu đồ lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) của Nam A Bank giai đoạn 2007-2023 và kế hoạch 2024.  

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng, tăng 21%

Nam A Bank cho biết, năm 2024 là năm quyết định kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025, là cột mốc quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu tham vọng vào top 15 ngân hàng có quy mô lớn nhất đến năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, Ban lãnh đạo Nam A Bank định hướng điều hành trong năm 2024 theo hướng “thận trọng - bền vững - hiệu quả”.

Nam A Bank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2024, tăng 11% so với 31/12/2023.

Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 178.000 tỷ đồng, tăng 9%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 160.000 tỷ đồng, tăng 13%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 21% với với năm 2023.

Về ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm 2024 dự kiến ở mức 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tối thiểu 20 tỷ đồng.

Những hoạt động khác trong năm nay, Nam A Bank có tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân. Nam A Bank đã tham gia và xử lý thành công 3 quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai và được Ngân hàng Nhà nước đánh giá rất cao.

HĐQT Nam A Bank trình AGM 2024 xem xét thông qua việc ngân hàng tiếp tục tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Nam A Bank còn có tờ trình phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế. Theo đó, ngân hàng sẽ thành lập ngân hàng 100% của Nam A Bank và/hoặc chi nhánh Nam A Bank tại khu vực Đông Nam Á. Phạm vi hoạt động là kinh doanh dịch vụ tài chính - ngân hàng, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, các hoạt động khác theo quy định pháp luật Việt Nam và quốc gia có liên quan.

Tăng vốn điều lệ trong năm 2024

Nam A Bank dự kiến phát hành 264.510.403 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 25%. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu NAB sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới.

Đồng thời, ngân hàng chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm tiếp theo.

Sau đợt phát hành cho cổ đông và cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 10.580 tỷ đồng lên 13.726 tỷ đồng.

AGM 2024 cũng trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn tối đa 5 năm.

Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi là 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD. Thời gian phát hành dự kiến năm 2024 hoặc 2025.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống