Novaland: Quý III lãi 736 tỷ, 22.000 tỷ gửi ngân hàng, 15.000 tỷ người mua trả trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với doanh thu gần như đi ngang, lãi trước thuế sụt giảm mạnh.

Novaland (NVL): Quý III lãi 736 tỷ, có 22.000 tỷ gửi ngân hàng, gần 15.000 tỷ người mua trả trước
Novaland (NVL): Quý III lãi 736 tỷ, có 22.000 tỷ gửi ngân hàng, gần 15.000 tỷ người mua trả trước

Quý III/2022, doanh thu thuần của NVL đạt 3.279 tỷ đồng, chỉ tăng thêm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lãi gộp giảm 6%, đạt 1.410 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 1.573 tỷ đồng, tăng 48%. Nhưng các chi phí cũng tăng rất mạnh: chi phí tài chính đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 77%, chi phí quản lý 423 tỷ đồng (tăng 35%), chi phí bán hàng neo ở mức cao 307 tỷ đồng.

Đáng nói, NVL còn chịu khoản lỗ khác lên tới 100 tỷ đồng. Điều này khiến lãi trước thuế chỉ đạt 736 tỷ đồng, giảm 18%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 7.894 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lãi gộp cũng giảm 20%, đạt 3.257 tỷ đồng. Doanh thu tài chính vẫn là điểm sáng với 4.104 tỷ đồng, tăng 38% (chủ yếu là lãi hợp tác đầu tư, lãi từ thoái vốn công ty con/công ty liên kết).

Lãi khác cũng rất lớn, đạt 1.368 tỷ đồng, chủ yếu là lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty Đà Lạt Valley.

Kết 9 tháng, NVL có lãi trước thuế 3.377 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của NVL đạt 259.590 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là các khoản phải thu tăng rất mạnh, đạt 92.877 tỷ đồng, tương đương tăng 55%; trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 51.618 tỷ đồng, tăng 95%, các khoản phải thu dài hạn đạt 41.259 tỷ đồng, tăng 23%.

Hàng tồn kho cũng tăng đáng kể (tăng 17%) lên 129.636 tỷ đồng, trong đó có 8.772 tỷ đồng là bất động sản để bán đã xây xong.

Như vậy, tổng giá trị của các khoản phải thu và hàng tồn kho là 222.513 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản.

Dù vậy, điểm sáng của bức tranh tài sản là lượng tiền và tương đương tiền tăng rất mạnh, đạt 23%, đạt 21.168 tỷ đồng. Cùng với 998 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, NVL có quỹ tiền hơn 22.000 tỷ đồng đang gửi tại các ngân hàng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2022, nợ phải trả của NVL đạt 214.922 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Như vậy, có tới 83% tài sản của NVL được hình thành từ nợ phải trả.

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu nợ phải trả là sự gia tăng đáng kể của nợ vay, đạt 71.742 tỷ đồng, tăng 18%; trong đó, vay ngắn hạn 30.120 tỷ đồng, tăng 58%, vay dài hạn 41.622 tỷ đồng, tăng 192 tỷ đồng.

Điểm tích cực là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 79%, đạt tới 14.864 tỷ đồng.

Ngoài ra, NVL có 98.884 tỷ đồng là các khoản phải trả khác – chủ yếu là tiền NVL nhận từ đối tác để đầu tư phát triển dự án.

Vốn chủ sở hữu của NVL là 44.667  tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của NVL lên tới 4,8 lần, tăng mạnh so với đầu năm là 3,9 lần. Đây là hệ số rất cao, cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc nặng nề vào nguồn vốn bên ngoài.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NVL đạt 1.955 tỷ đồng, chủ yếu do tăng được các khoản phải trả (32.081 tỷ đồng), trong khi các phải thu, hàng tồn kho vẫn tăng mạnh, lần lượt là 17.291 ỷ đồng và 8.382 tỷ đồng.

Dòng tiền vay - trả có giảm, nhưng vẫn rất lớn, đạt 27.445 tỷ đồng – 18.582 tỷ đồng. Nhờ vậy, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng đạt 3.918 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance