Quảng Nam duyệt chi gần 1.000 tỷ cho một dự án đường ven biển

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tạo điều kiện ổn định dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là ngành du lịch.

 

Quảng Nam duyệt chi gần 1.000 tỷ cho một dự án đường ven biển - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư 42 triệu euro, tương đương hơn 982 tỷ đồng.

Các nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An bao gồm vốn vay ODA, viện trợ không hoàn lại và ngân sách tỉnh. Đơn vị tài trợ nước ngoài là Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Mục tiêu dự án là xây dựng giải pháp công trình tổng thể nhằm chống xói lở, bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế cho toàn bộ khoảng 3,2km2 diện tích đất và hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại (Hội An) cũng như khu vực lân cận, tạo điều kiện ổn định dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là ngành du lịch.

Dự án gồm 3 hợp phần: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các biện pháp phi công trình và quản lý dự án. Trong đó, chi phí hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 935 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2026.

Thuỳ Anh

Theo Chất lượng và cuộc sống