Quý 2, lợi nhuận Phân bón Bình Điền giảm 25,3% về 75 tỷ đồng

CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với tổng doanh thu 1.833 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,6% và 25,6% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Phân bón Bình Điền đạt 4.465 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Phân bón Bình Điền đạt 4.465 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước

Tổng sản lượng sản xuất đạt 129.506 tấn, sản lượng tiêu thụ là 108.462 tấn, bằng lần lượt 57,2% và 46,9% so với quý 2/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Phân bón Bình Điền đạt 4.465 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 181,9 tỷ đồng, giảm 1,7% so với 6 tháng đầu năm 2021. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 111,6 tỷ đồng, giảm 5%.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có dấu hiệu chậm lại và giảm trong quý 2/2022, điều này dẫn tới lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm cũng giảm so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2022, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.594 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 86,3 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh nghiệp phân bón này lên kế hoạch tổng doanh thu 6.428 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 200 tỷ đồng; lần lượt giảm 17% và 46% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến không thấp hơn 15%. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 69,5% kế hoạch doanh thu và 91% chỉ tiêu lợi nhuận.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống