SAM Holdings (SAM): Bảo hiểm Hùng Vương bán hơn 1 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống 0,92%

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (Bảo hiểm Hùng Vương) - tổ chức liên quan ông Nguyễn Minh Tùng, thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM Holdings, HoSE: SAM) vừa có báo cáo kết quả giao dịch tại SAM Holdings.

SAM Holdings (SAM): Tổ chức liên quan lãnh đạo bán hơn 1 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu còn 0,92% vốn
SAM Holdings (SAM): Tổ chức liên quan lãnh đạo bán hơn 1 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu còn 0,92% vốn

Theo đó, Bảo hiểm Hùng Vương vừa bán ra 1.038.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,2% về còn 0,92% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 9/8 đến 8/9/2022.

Liên quan đến cổ phiếu SAM, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) mới đây đã có thông báo nhắc nhở chậm giải trình BCTC soát xét bán niên 2022 đối với SAM Holdings.

Theo đó, ngày 30/8 và 7/9, HoSE đã nhận và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và công văn của SAM Holdings về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận soát xét 6 tháng năm 2022.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước”, HoSE nhấn mạnh SAM Holdings đã chậm công bố thông tin văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

HoSE nhắc nhở và đề nghị SAM Holdings nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 548,52 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 29,09 tỷ đồng, tăng 721,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 7,9%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 56,21 tỷ đồng và mới hoàn thành 26,7% kế hoạch năm.

Duy Phan

Theo VietnamFinance