Sau soát xét, ông lớn Becamex “bốc hơi” 39,5% lợi nhuận bán niên 2023

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 của Becamex đã bị bốc hơi 39,5%, tương đương 65 tỷ đồng so với báo cáo do Becamex tự lập.

Tòa nhà WTC của Becamex.  
Tòa nhà WTC của Becamex.  

Becamex vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Baker Tilly A&C) thực hiện soát xét. Theo đó, số liệu sau soát xét và Becamex tự lập được thực hiện bởi người lập biểu Nguyễn Phước Đại, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Thuận ký duyệt có nhiều chênh lệch.

Cụ thể, doanh thu thuần sau soát xét giảm 9,3% (-192 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế giảm 39,5% (-65 tỷ đồng), tổng tài sản giảm 0,3% (-128 tỷ đồng). Giải trình về việc thay đổi số liệu trước và sau soát xét, ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Becamex cho biết nguyên nhân là điều chỉnh ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản.

Câu chuyện chênh lệch số liệu trước, sau soát xét hoặc kiểm toán và hồi tố số liệu hàng năm tại Becamex diễn ra thường xuyên.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, Becamex ghi nhận 1.885 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước (YoY) (-1.480 tỷ đồng) và 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 93,7% YoY (-1.490 tỷ đồng).

Doanh thu của Becamex đến từ: thi công, xây dựng công trình đạt 37 tỷ đồng, tăng 51,3% YoY (+13 tỷ đồng); kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư 1.150 tỷ đồng, giảm 55,3% YoY (-1.422 tỷ đồng); cung cấp dịch vụ, hàng hóa 384 tỷ đồng, tăng 7% YoY (+25 tỷ đồng); bán thành phẩm 284 tỷ đồng, giảm 21,2% tỷ đồng (-76 tỷ đồng) và hoạt động khác 36 tỷ đồng, giảm 34,6% YoY (-19 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 998 tỷ đồng, giảm 44% YoY (-783 tỷ đồng). Tỷ suất lợi nhuận gộp duy trì ở mức 52,9% như 6 tháng đầu năm 2022. Đáng chú ý là lợi nhuận gộp kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận gộp lên 62,8%, tăng mạnh so với mức 58,1% của 6 tháng đầu năm 2022.

Doanh thu tài chính và lợi nhuận khác đều chịu chung cảnh ngộ lao dốc với doanh thu thuần. Cụ thể, doanh thu tài chính đạt 62 tỷ đồng, giảm 34% YoY (-32 tỷ đồng) do lãi tiền gửi có kỳ hạn giảm mạnh. Lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 98 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 103 tỷ đồng.

Trái ngược với doanh thu giảm mạnh là chi phí lại tăng cao. Chi phí bán hàng 397 tỷ đồng, tăng 35,9% YoY (+105 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp 219 tỷ đồng, tăng 21% YoY (+38 tỷ đồng). Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm nhẹ 5,9% YoY (-29 tỷ đồng) còn 460 tỷ đồng.

Sau soát xét, ông lớn Becamex “bốc hơi” 39,5% lợi nhuận bán niên 2023 - Ảnh 1

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Becamex giai đoạn 2013-2022 và 6 tháng 2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6, Becamex có 48.683 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 0,8% (+393 tỷ đồng). Tài sản tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho 21.601 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản. Đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác) 15.898 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn 5.352 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Hiện nay, Becamex có vốn điều lệ là 10.350 tỷ đồng, tương ứng 1,035 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương sở hữu 987.804.800 cổ phiếu, tỷ lệ 95,44% và 47.195.200 cổ phiếu, tỷ lệ 4,56% thuộc về các cổ đông khác.

Hiện nay, cổ phiếu BCM của Becamex đang giao dịch ở mức 71.200 đồng/cổ phiếu, giúp vốn hóa đạt 74.727 tỷ đồng. Ở mức giá hiện nay, cổ phiếu BCM giảm 11,7% so với đầu năm.

Becamex có 7 công ty con: Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC), Phát triển Đô thị (Becamex UDJ), Bệnh viện Mỹ Phước, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE), Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC - Block 71.

Becamex có 14 công ty liên kết: Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC), Cao su Bình Dương, Setia - Becamex, Becamex Tokyu, KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước, Phát triển Công nghiệp BW, Becamex Bình Định, Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, Dược phẩm Savi, Phát triển Giáo dục Miền Đông, Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore, Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn, VSIP Cần Thơ.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống