SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 24.957 tỷ đồng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, SeABank chính thức hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 24.957 tỷ đồng.

 

Năm 2024, SeABank có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
Năm 2024, SeABank có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-NHNN ngày 21/5/2024 về việc chấp thuận điều chỉnh mức vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 24.537 tỷ đồng lên 24.957 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm 420 tỷ đồng được thực hiện thông qua hình thức chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2023 với mức giá ưu đãi cho hơn 2.000 cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên đáp ứng tiêu chí về thâm niên, hiệu quả công việc, nhóm chức danh.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, trong năm 2024 SeABank dự kiến tiếp tục tăng vốn lên 30.000 tỷ đồng theo các phương thức: Phát hành để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 14%; Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024; Chào bán cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Việc không ngừng tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của SeABank, giúp ngân hàng có đủ tiềm lực, nguồn vốn để nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, đầu tư công nghệ, qua đó khẳng định uy tín, hiệu quả hoạt động cũng như tiềm lực tài chính của SeABank trên thị trường tài chính - ngân hàng.

Trong quý 1/2024 vừa qua, SeABank đạt 1.506 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 41% so cùng kỳ năm trước và hoàn thành 25,6% kế hoạch năm. Được biết năm nay, SeABank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 300.000 tỷ đồng; Huy động vốn tăng thêm xấp xỉ 30.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 5.888 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 2023; Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) ở mức 13,9 %; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống