Tập đoàn Bất động sản CRV: Quý IV lãi 144 tỷ, có 1.500 tỷ người mua trả tiền trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV đã kết lại năm tài chính 2022 – 2023 bằng mức lãi sau thuế 144 tỷ đồng ở quý cuối cùng và một bảng tài sản có chất lượng khá tốt.

Quý IV của năm tài chính 2022-2023, kết thúc ngày 31/3/2023, của CRV ghi nhận doanh thu thuần đạt 517 tỷ đồng, tăng 2,9 lần; lợi nhuận gộp đạt 128 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 88 tỷ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng tăng gấp 10 lần (24 tỷ đồng) và chi phí quản lý tăng 37% (9 tỷ đồng) nên CRV không có được sự tăng trưởng về mặt lợi nhuận.

Kết quý IV, lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, đều giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm tài chính 2022 - 2023, doanh thu thuần của CRV đạt 1.254 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy doanh thu kinh doanh bất động sản tăng mạnh, tăng 3,6 lần, đạt 1.168 tỷ đồng, còn doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ gần như không đổi, đạt 86 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp cả năm đạt 318 tỷ đồng, tăng 31%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 25,35%, giảm mạnh so với cùng kỳ là 59,02%.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu 325 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt 61 tỷ đồng, tăng 6 lần; chi phí quản lý đạt 32 tỷ đồng, tăng 60%.

Kết năm tài chính, CRV có lợi nhuận trước thuế 551 tỷ đồng, tăng 2%; lợi nhuận sau thuế 437 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của CRV đạt 9.153 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho có giá trị lớn, đạt 2.935 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (2.572 tỷ đồng) tại các dự án: Hoang Huy Commerce, N02 – Golden Land Building Hà Nội. Giá trị tồn kho thành phẩm đạt hơn 360 tỷ đồng, gồm: tòa Grand Tower Sở Dầu 252 tỷ đồng, tòa Gold Tower 57 tỷ đồng và tòa N01 52 tỷ đồng (cùng thuộc dự án Golden Land Building Hà Nội).

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 255 tỷ đồng, giảm 61% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 2.098 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với đầu năm. Lớn nhất trong đó là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm 73%, đạt 1.530 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần. Đây là tiền ứng trước của khách mua căn hộ, nhà liền kề - nguồn doanh thu tương lai của CRV.

Vốn chủ sở hữu của CRV rất dày, đạt 7.054 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh trong năm khá tốt với mức dương 208 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả. Dòng tiền đầu tư cũng dương 472 tỷ đồng, do CRV giảm quy mô chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (giảm 11%) và tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ (tăng 10%, đạt 7.921 tỷ đồng) cũng như thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (332 tỷ đồng, tăng 17%).

Dòng tiền tài chính thể hiện CRV chi trả cổ tức, chia lợi nhuận trong năm qua tới 1.015 tỷ đồng. Điều này khiến quy mô tiền sụt giảm, song vẫn còn rất lớn. Giá trị tiền và tương đương tiền tại ngày 31/3/2023 đạt 184 tỷ đồng (giảm 52%) và lượng tiền gửi có kỳ hạn (đầu tư tài chính ngắn hạn) đạt 4.655 tỷ đồng (giảm 20%).

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance